Doel

Medewerkers van waterschappen kunnen in hun dagelijkse werk te maken krijgen met agressie en geweld. Herkennen, erkennen en hier goed mee omgaan helpt om escalatie te voorkomen. Met passende communicatie kun je voorkomen dat een risicovolle situatie uit hand loopt. In deze training leer

je vaardigheden voor het omgaan met agressie en geweld. Je leert hoe je kunt reageren op verschillende vormen van agressie. Ook leer je hoe je het gedrag van de ander kunt beïnvloeden en hoe je om kunt gaan met jouw eigen emoties. De cursus biedt volop ruimte voor het oefenen van verschillende technieken en het delen van ervaringen. Aan de hand van de praktijkoefeningen scherp je je persoonlijke stijl aan.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • herkennen van verschillende vormen van agressie
  • reacties op emotionele agressie, do's and dont's uit de praktijk reacties op instrumentele agressie, het stellen van grenzen gedrag beïnvloeden of uit de weg gaan
  • omgaan met eigen emoties (spanningscontrole) oefenen met de-escalatie technieken
  • collegiale ondersteuning

Vorm

Tijdens deze praktijkdag staat het oefenen met vaardigheden centraal. Je oefent herkenbare situaties met een professioneel acteur. De docent en acteur creëren een veilig leerklimaat, zodat je je vrij kunt voelen in de rollenspelen en het delen van ervaringen. Je wordt uitgenodigd om ook eigen voorbeelden in te brengen.

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de Arbocatalogus sector Waterschappen en kent een duidelijke “waterschapsidentiteit”.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Medewerkers van waterschappen met directe publiekscontacten en risico op agressie

Instapniveau

vmbo/mbo

Basiskennis van agressie en geweld vereist, bijvoorbeeld door deelname aan de cursus Omgaan met agressie en geweld.

Variant

Dag cursus

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.