Doel

Als Vakbekwaam Persoon (VP) ben je verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden, bedieningshandelingen en metingen aan de elektrische installaties. Ook het veilig omgaan met elektrische arbeidsmiddelen hoort tot uw taken. Bij waterschappen gaat het dan bijvoorbeeld om het werken aan rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemalen.

De cursus behandelt het veilig werken aan en met elektrische installaties als VP. De gevaren en beschermingsmiddelen worden toegelicht met concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Je krijgt uitleg over de belangrijkste wijzigingen in de NEN 3140. Na deze cursus kan je veilig werken aan en met elektrische installaties volgens de eisen van de NEN 3140.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • arbowet, arbobesluit, en arbocatalogus
  • gevaren van elektriciteit
  • gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (Bijlage G uit NEN 3140)
  • spanningsloos werken
  • onder spanning werken: nieuwe gevarenzones
  • onder spanning werken: meten en bijlage H uit NEN 3140
  • werken op veilige afstand

Vorm

Je oefent de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen uit het waterschapswerk.

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de Arbocatalogus sector Waterschappen en kent een duidelijke “waterschapsidentiteit”

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Medewerkers van waterschappen verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden, bedieningshandelingen en metingen aan elektrische installaties

Instapniveau

mbo

mbo elektrotechniek & Basis- of vervolgcursus voldoend onderricht persoon (VOP)  (niet ouder dan 3 jaar)

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

2 uur per bijeenkomst

Duur

4 bijeenkomsten

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.

Mogelijk interessant