Doel

Een deel van de werkzaamheden bij waterschappen vindt plaats in besloten ruimten. Het gaat dan bijvoorbeeld om plaatsen als pompkelders, vijzelputten, gistingtanks en riolen. Het werken in deze besloten ruimten brengt specifieke veiligheidsrisico’s met zich mee, zoals het gevaar van giftige gassen, brand en explosies. Dit stelt eisen aan de werkplek.

In deze cursus krijg je inzicht in de risico’s bij het werken in besloten ruimten en leer je hoe je deze risico’s kunt verkleinen. Het omgaan met een persoonlijke gasmeter en basis valbeveiligingsmiddelen worden getraind. Na het volgen van de cursus weet je hoe je veilig moet werken in een besloten ruimten, eventueel gecombineerd met werken op hoogte of diepte. Ook weet je hoe te handelen in geval van nood.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • toelichting op de Arbocatalogus sector Waterschappen deel 2 (besloten ruimten) kenmerken besloten ruimten
  • risicoanalyse voor veilig werken in besloten ruimten
  • adequate werkmethoden besloten ruimten op hoogte en/of diepte specifieke veiligheidsrisico’s
  • gebruik en interpretatie persoonlijke gasmeter
  • gebruik basis valbeveiligingsmiddelen in besloten ruimten
  • opstelling en gebruik van mobiele ankerpunten, bijvoorbeeld driepoten noodprocedure en eerstelijnsinterventie

Vorm

De theorie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen uit het waterschapswerk aangeboden. Je werkt aan praktijkoefeningen. Aan het eind van de lesdag maak je een korte theoretische toets.

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de Arbocatalogus sector Waterschappen en kent een duidelijke “waterschapsidentiteit”

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

medewerkers van waterschappen die betrokken zijn bij werkzaamheden in besloten ruimten

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

1 uur

Duur

1 bijeenkomst

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.

harry_van_der_liende_beru

‘De arbocatalogus geeft hele serie richtlijnen en voorschriften. Wij geven daar handen en voeten aan.

Harry van der Liende
Veiligheidskundige, Rescue 3

"Is noodzakelijk voor alle uitvoerende medewerkers!"