Doel

Waterschappen hebben veel elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen in gebruik. De installaties variëren van gemalen tot rioolwaterzuiveringsinstallaties en de arbeidsmiddelen van elektrisch handgereedschap tot verlengsnoeren.

Medewerkers die worden benoemd als “voldoend onderricht persoon” (VOP) zijn verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden en bedieningshandelingen aan deze elektrische installaties, en het veilig omgaan met elektrische arbeidsmiddelen.

In deze cursus leer je veilig werken aan en met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Na deze cursus kan je de elektrische gevaren herkennen, ken je het doel en de werking van beveiligingen en ken je de maatregelen bij het werken in risico verhogende omstandigheden.

Inhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbowet, arbobesluit en arbocatalogus
  • Gevaren van elektriciteit
  • Maatregelen tegen de gevaren
  • Beveiligingen
  • Veilig gebruik van elektrisch handgereedschap
  • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Vorm

Je oefent de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen uit het waterschapswerk.

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de Arbocatalogus sector Waterschappen en kent een duidelijke “waterschapsidentiteit”

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

medewerkers van waterschappen die beperkte elektrotechnische werkzaamheden en bedieningshandelingen uitvoeren

Instapniveau

vmbo/mbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

2 uur

Duur

1 bijeenkomst

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.

harry_van_der_liende_beru

‘De arbocatalogus geeft hele serie richtlijnen en voorschriften. Wij geven daar handen en voeten aan.

Harry van der Liende
Veiligheidskundige, Rescue 3

"Is noodzakelijk voor alle uitvoerende medewerkers!"