Kennis van weer- en klimaatinformatie gebruiken in het waterbeheer

29 november 2022

Dit najaar hebben we de cursus Weer en waterbeheer verzorgd bij Waterschap Limburg. In deze driedaagse cursus kreeg de bezetting van de regiekamer handvatten om weers- en klimaatinformatie beter toe te kunnen passen in het waterbeheer. Met een goede interpretatie van de weersvoorspellingen kan het waterpeil worden berekend, wat kan worden gebruikt om de juiste preventieve maatregelen te nemen. Deze cursus is een gezamenlijk product met HydroLogic en Weather Impact.

wew_limburg1

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme buien met grote neerslaghoeveelheden in korte tijd. In andere perioden komt watertekort voor. Beide problemen in de waterkwantiteit hangen deels samen met de klimaatverandering. Onder de nieuwe omstandigheden moet de waterbeheerder nog meer dan voorheen tijdig anticiperen op het weer om overstroming en verdroging te voorkomen. In de cursus Weer en waterbeheer krijg je kennis van het weer en de weersverwachtingen. Met een goede interpretatie van de weersvoorspellingen kan het waterpeil worden berekend, bijvoorbeeld door gebruik te maken van modellen. Dit berekende waterpeil gebruik je om preventieve maatregelen te nemen.

Initiatiefnemer om de cursus incompany te laten verzorgen was Gijs van den Munckhof, Vakspecialist informatievoorziening bij het Waterschap Limburg. Hij legt uit waarom het waterschap voor deze cursus heeft gekozen:

“Anticiperen op het weer wordt steeds belangrijker doordat de intensiteit en hoeveelheid neerslag van buien toeneemt door klimaatverandering. Dit heeft natuurlijk de nodige gevolgen op ons watersysteem. Om de monitoringswachten handvatten, tools en nóg meer kennis te geven over de invloed van weer op waterbeheer hebben we vanuit de centrale regiekamer (CRK) de incompany cursus weer & waterbeheer georganiseerd. De klimaatscenario’s, diverse bronnen van meteorologische gegevens en duiding hiervan kwamen onder andere aan bod. De driedaagse cursus werd afgesloten met een rondleiding bij het KNMI.”

wew_limburg2   wew_limburg3

De cursus werd verzorgd met docenten van HydroLogic en Weather Impact. Bob Ammerlaan (Consultant Meteorology and Climate Change bij Weather Impact) deelt zijn ervaring:

Het doel van deze cursus was om wat meer handvatten te geven over hoe het weer- en klimaatsysteem in elkaar steekt en hoe een weersverwachting tot stand komt. Daarnaast wordt tijdens de cursus de link met het gebruik van deze informatie in het waterbeheer steeds gelegd. De cursus bij het waterschap Limburg was voor mij persoonlijk de eerste keer dat ik de cursus fysiek mocht geven (na enkele digitale edities). Op de cursusdagen was er een leuke interactie tussen ons en de deelnemers, maar ook tussen deelnemers onderling. De waterschappers gingen met elkaar in discussie over welke informatie er al was, waar deze voor gebruikt kon worden en wat er nog miste in de informatievoorziening. Ik hoop dat de deelnemers een beter beeld hebben over hoe de weersinformatie tot stand komt en nu ook beter deze informatie in hun dagelijkse werkzaamheden kunnen toepassen."

wew limburg