Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Cursus

Vakbekwaam Persoon NEN 3140 Vervolg
Doel

Als Vakbekwaam Persoon (VP) ben je verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden, bedieningshandelingen en metingen aan de elektrische installaties. Ook het veilig omgaan met elektrische arbeidsmiddelen hoort tot uw taken. Bij waterschappen gaat het dan bijvoorbeeld om het werken aan rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemalen.

De cursus behandelt het veilig werken aan en met elektrische installaties als VP. De gevaren en beschermingsmiddelen worden toegelicht met concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Je krijgt uitleg over de belangrijkste wijzigingen in de NEN 3140. Na deze cursus kan je veilig werken aan en met elektrische installaties volgens de eisen van de NEN 3140.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • arbowet, arbobesluit, en arbocatalogus
  • gevaren van elektriciteit
  • gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (Bijlage G uit NEN 3140)
  • spanningsloos werken
  • onder spanning werken: nieuwe gevarenzones
  • onder spanning werken: meten en bijlage H uit NEN 3140
  • werken op veilige afstand

Vorm

Je oefent de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen uit het waterschapswerk.

Bijzonderheden

  • prijs op aanvraag
  • deze cursus is onderdeel van de Arbocatalogus sector Waterschappen en kent een duidelijke “waterschapsidentiteit”

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Met een in-company cursus beperk je reiskosten, reistijd en stimuleer je werkplekleren.

Wil je deze cursus in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.


Doelgroep

medewerkers van waterschappen verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden, bedieningshandelingen en metingen aan elektrische installaties

Instapniveau

mbo

mbo elektrotechniek & Basis- of vervolgcursus voldoend onderricht persoon (VOP)  (niet ouder dan 3 jaar)

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

2 uur per bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

16

Naam coördinator

Hanna Langerak

Vaardigheden

Trouble shooting