Docent over Omgaan met agressie en geweld


Nico Schmieman, Zelfstandig trainer en coach

"Niemand vind het leuk om een boete te krijgen. De manier waarop je de boodschap brengt is dus belangrijk. Hoe overtuigend ben je?  Iemand mag even stoom afblazen, maar dat moet niet leiden tot agressie. Tijdens de cursus leer je hoe je daarmee omgaat. Je leert ook om te herkennen wat er met jezelf gebeurt als de spanning oploopt. Uiteraard krijg je tips om zulke spanningsvolle situaties te voorkomen. Want het gaat vooral ook om je eigen veiligheid."