Eerder uitgevoerd

Digitale leerreis monstername legionella
Doel

Eigenaren van prioritaire installaties zijn verplicht om periodiek een legionella monstername uit te voeren om te controleren of er geen normoverschrijvingen zijn. Het is belangrijk om de monstername op de voorgeschreven wijze uit te voeren, omdat dit van grote invloed is op de kwaliteit en representativiteit van de laboratorium analyse.

Tijdens deze digitale leerreis leer je op de juiste wijze en op de juiste plaats legionellamonsters te nemen en temperatuurmetingen te verrichten. Deze leerreis is gebaseerd op de volgende documenten:

 • Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater, geldend van 01-01-2018 (Deze regeling vermeldt nog de inmiddels ingetrokken NEN 6265:2007)
 • NEN 6265:2007 Water - Detectie en telling van legionella (NEN 6265:2007 werd in 2017 ingetrokken en vervangen door NEN-EN-ISO 11731)
 • NEN-EN-ISO 11731 Water - Telling van legionella
 • NEN 6414 Water en slib - Bepaling van de temperatuur

Uiteraard komen in deze cursus uitdrukkelijk de verschillen tussen de ingetrokken NEN 6265:2007 en de actuele NEN-EN-ISO 11731 aan bod.

Inhoud

 • Introductie legionella
 • Wetgeving en normen
 • Risico’s
 • Monsternemingsplan
 • Techniek monsterneming
 • Temperatuurmeting
 • Kwaliteitsborging

Vorm

dl2

Deze digitale leerreis start als check-in met een aantal korte vragen om jouw vertrekpunt voor deze reis vast te stellen. Vervolgens organiseren we tijdens twee verschillende dagdelen vier korte online bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten leggen we de theorie uit en ga je tussendoor zelf aan de slag met opdrachten en een casus. De trainer geeft online een demonstratie hoe een legionella monster moet worden genomen. Hierna ben je zelf aan zet. Je maakt een video van een door jou uitgevoerde monstername en plaatst deze op de digitale leeromgeving. De docent geeft hierop feedback. Heb je nog vragen dan krijg je na afloop extra begeleiding gedurende 2 weken.

Incompany

Deze leerreis verzorgen we alleen op verzoek. Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden. We garanderen je een onvergetelijke ervaring. Aanvragen kan hier.


Doelgroep

Monsternemers en uitvoerders van risico-inventarisaties legionella

Instapniveau

divers

Variant

eLearning

Duur

2 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

20

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je een incompany aanvragen voor deze cursus? Neem dan contact met ons op.