Doel

Het aantal besmettingen met legionellose neemt elk jaar toe. Naast natte koeltorens en leidingwaterinstallaties blijken nu ook biologische afvalwaterzuiveringen een bron voor besmetting te kunnen zijn.

Deze cursus is voor iedereen die basiskennis wil van legionella. Je leert om welke bacterie het gaat, onder welke omstandigheden die zich ontwikkelt en welke besmettingsroutes er zijn. En hoe belangrijk het is om legionellagroei in je installatie te voorkomen. Na deze cursus heb je voldoende basiskennis om risico’s te kunnen inschatten.

Inhoud

Deze onderwerpen komen aan bod:

  • legionellose: oorzaken en ziekteverschijnselen;
  • eigenschappen legionella en factoren legionella groei;
  • risicofactoren en mogelijke beheersmaatregelen;
  • monsterneming voor onderzoek naar legionellabacteriën;
  • wet- en regelgeving;
  • preventieve en correctieve maatregelen.

Vorm

De hoofdpunten uit de theorie worden mondeling toegelicht en in verband gebracht met de dagelijkse praktijk. Je krijgt voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Iedereen die meer wil weten over legionella

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Duur

1 bijeenkomst

CoordinatorNeem een optie

Wil je deelnemen aan deze cursus? Neem dan een optie. Bij voldoende animo plannen we een nieuwe uitvoering. Zodra deze gepland is, krijg je een uitnodiging om je in te schrijven.