Doel

Bij werkzaamheden op locatie moet je je aan de wettelijke regels houden die gelden in de drinkwatersector. Er kunnen beschermde dieren of planten voorkomen of je moet bepaalde documenten bij je dragen. In deze eendaagse cursus krijg je een overzicht van de wet- en regelgeving die geldt bij veel voorkomende werkzaamheden in het veld, zoals aanleg van leidingen, beheer en onderhoud en het slaan van putten. Ook wordt stilgestaan bij kritische situaties, zoals het verleggen van een leiding bij een dijk of spoorweg.

Na het volgen van deze cursus weet je waar een goede voorbereiding uit bestaat en waar je de benodigde informatie kan vinden. Je weetwaar je op moet letten in het veld, wat moet en mag, welke acties ter plaatse nodig zijn en wat de mogelijke gevolgen zijn van overtredingen. Ook de wet- en regelgeving waar samenwerkingspartners (gemeenten, waterschappen) zich aan moeten houden komt kort aan de orde.

Inhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • wet- en regelgeving, waaronder de Drinkwaterwet, Waterwet, Flora- en faunawet en Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION);
  • de concept-Omgevingswet;
  • richtlijnen voor goede voorbereiding;
  • gedrag in het veld en acties ter plaatse;
  • (persoonlijke) gevolgen van overtredingen.

Vorm

De wetgeving wordt behandeld aan de hand van praktische voorbeelden en casussen. Er is tijdens de cursus veel ruimte voor het bespreken van praktijksituaties.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Werkvoorbereiders, technische medewerkers, uitvoerders, opzichters

Instapniveau

vmbo/mbo

Variant

Dag cursus

Duur

1 bijeenkomst

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Neem dan contact met ons op.