Doel

KIAD staat voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater. Het is een persoonscertificering voor iedereen die drinkwaterleidingen aanlegt of ingrepen verricht aan het drinkwaterdistributienet. De certificering heeft betrekking op werkzaamheden aan leidingen tot een diameter van 200 mm.

De aanleg en reparatie van drinkwaterleidingen moet met zorg en aandacht voor kwaliteit plaatsvinden om de levering van onberispelijk drinkwater te borgen. Kwaliteit, hygiëne, veiligheid en vakmanschap van de monteurs zijn daarbij de aandachtspunten.

De doelen van het KIAD zijn:

  • Een veilig en betrouwbaar drinkwaterdistributienet
  • Kennis en vaardigheden van monteurs op niveau houden
  • Landelijke uniformering van kwaliteitseisen
  • Certificering monteur eenvoudig controleerbaar aan de sleuf.

KIAD zorgt daarmee nu en in de toekomst voor vakbekwaam personeel in de sleuf en borgt de kwaliteit, veiligheid en hygiënische aanleg van distributieleidingen.

Inhoud

KIAD is een persoonscertificering die bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. De examens zijn gebaseerd op de door de stichting KIAD vastgestelde eindtermen (pdf, 166 kB). Nadat we je werkervaring, het diploma van je beroepsopleiding en enkele benodigde certificaten theorie-examen hebben gecontroleerd, kun je deelnemen aan de examens.

Het theorie examen bestaat uit 50 multiple choice vragen verdeeld over de thema's: kwaliteit, veiligheid en hygiëne. Het theorie-examen duurt 90 minuten. In dit bestand (pdf, 145 kB) vind je twee voorbeeldvragen.

Het praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen: de voorbereiding en het uitvoeren van een werkstuk. Je maakt een kort plan van aanpak en gaat vervolgens aan de slag met het werkstuk in een gesimuleerde omgeving. op een zogenaamde praktijklocatie. Belangrijk hierbij is dat je, net als in het echte werk, alle veiligheids- en hygiëneregels in acht neemt. Je wordt hier op beoordeeld door de examinatoren. Het praktijkexamen duurt 3 uur.

Als je voor beide examens een voldoende resultaat behaalt, ontvang je het KIAD-certificaat. Dit certificaat is 4 jaar geldig.

Het resultaat van het afzonderlijke theorie- en praktijkexamen blijft 12 maanden geldig na de datum van behalen

Vorm

Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen bij een Test Center. Zij hebben een landelijk dekkend netwerk van 19 locaties. Je kiest voor het theorie examen zelf een locatie, datum en tijd. Je ontvangt hiervoor een link via Wateropleidingen na goedkeuring van de toelatingseisen. De uitslag van het examen ontvang je direct na afloop. De kosten voor het theorie-examen bedragen € 165,- (excl. btw).

Voor het praktijkexamen kies je voor een locatie en een aantal vooraf ingeplande examendata. Drie weken vooraf hoor je of het praktijkexamen doorgaat, in verband met het benodigde aantal deelnemers. De uitslag van het examen ontvang je uiterlijk twee weken na afloop.

Locatie praktijkexamen Kosten per deelnemer Aantal deelnemers
Lelystad (Flevoland) € 585,- (excl. btw) 5
Woudenberg (Utrecht) € 585,- (excl. btw) 5
Hattem (Gelderland) € 585,- (excl. btw) 5
Eindhoven (Noord-Brabant) € 585,- (excl. btw) 5
Kelpen-Oler (Limburg) € 585,- (excl. btw) 5

Incompany

Je kunt de KIAD-certificering ook binnen je bedrijf organiseren. We stemmen de data voor examinering onderling af. Het praktijkexamen wordt in groepen van 5 deelnemers afgenomen.

Wil je de KIAD-ceritificering incompany aanvragen voor je medewerkers? Neem dan contact met ons op via [email protected].


Doelgroep

Iedereen die alleen aansluitingen en meteropstellingen maakt in het drinkwaterdistributienet

Instapniveau

mbo

Voorkennis

Zie hiervoor de toelatingseisen onderaan de pagina.

CoordinatorAanmelden

Wil je één of meerdere personen aanmelden voor het KIAD examen? Dat kan via dit formulier.

Meer over KIAD

Meer informatie vind je op de KIAD website.

Voorbereiding op het KIAD Examen

Alle kennis en vaardigheden die worden getoetst zijn onderdeel van de beroepspraktijk van monteurs die aan drinkwaterleidingen mogen werken.Opfris- en examentrainingen worden verzorgd door Wateropleidingen en commerciële partijen. Je kunt je voorbereiden op de examens op basis van de eindtermen (zie de link hierboven). Zijn veel zaken onbekend voor je, dan is het wellicht verstandig om een training te volgen.

Toelatingseisen KIAD VPA examen

leerlijn_kiad_vpa

Er is leeftijdsdispensatie mogelijk voor personen die de minimale leeftijd van 62 jaar hebben. Leeftijdsdispensatie wordt verleend in combinatie met een werkgevers- of opdrachtgeversverklaring. Klik hieronder voor het format.

pdfToelatingseisen KIAD VPADownload
docxFormat opdracht of werkgeversverklaring leeftijdsdispensatieDownload