Docent aan het woord: Beheer kwaliteit diep grondwater


In december start de eerste uitvoering van de cursus Beheer kwaliteit diep grondwater. Deze nieuwe cursus zal verzorgd worden door Charles Odekerken en Rene Vreugdenhil. Ter introductie van deze cursus hebben we Charles enkele vragen gesteld:

1. Waarom deze nieuwe cursus?

De bodemkwaliteit in Nederland is door het gebruik veranderd. Met name in stedelijke gebieden komt de kwaliteit van het te winnen grondwater steeds meer onder druk te staan. Veel van de aan de bovengrond ontstane verontreiniging heeft het diepere grondwater bereikt. Voor oppompen en reinigen wordt vaak om diverse redenen niet meer gekozen en het ‘gebiedsgerichte grondwaterkwaliteitsbeheer’ wordt de standaard. Daarnaast zijn er activiteiten in de diepere ondergrond die de kwaliteit van de grondwatervoorraad kunnen bedreigen. De drinkwaterbedrijven hebben te maken met deze bedreigingen. Zij kunnen deze ontwikkelingen natuurlijk afwachten, om er vervolgens bij de productie rekening mee te houden. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om een meer actieve rol te spelen in het beheer en de bescherming van de kwaliteit van het drinkwater. Om deze keuze beter te kunnen maken, en om vervolgens ook deze rol beter te kunnen vervullen, is kennis nodig van de problematiek en de maatschappelijke ontwikkelingen. Deze cursus voorziet hierin.

2. Welke onderwerpen komen er aan bod?

De cursus begint met het benoemen van voorkomende bodemverontreinigingen en de risico’s die deze vormen voor het diepere grondwater. Door de vele activiteiten in het verleden waarbij chemicaliën zijn weggelekt is verontreiniging ontstaan. We kennen allemaal wel de zeer veel voorkomende gevallen van diepere verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen. Op veel hebben plaatsen hebben deze het diepere grondwater en daarmee onze drinkwatervoorraad bereikt. En natuurlijk gaan we ook uitgebreid in op de veelbesproken PFAS problematiek.

Vervolgens maken we een vertaalslag naar de betrokken partijen en de rol die drinkwaterbedrijven moeten/kunnen spelen. Bij gebiedsgericht grondwaterbeheer gaan partijen om tafel die dat beheer organiseren, financieren, uitvoeren en hierop toezien. Drinkwaterbedrijven hebben grote belangen bij een goed beheer van de waterkwaliteit. Daarnaast hebben zij als geen ander kennis van het diepere grondwater waaruit zij drinkwater maken. Ofwel, de drinkwaterbedrijven kunnen en moeten zowel een grote beleidsmatige als inhoudelijke rol spelen bij het beheer van de kwaliteit van het diepere grondwater.

3. Voor wie is deze cursus interessant?

De cursus richt zich op iedereen die betrokken is bij het beheer van diep grondwater. Maar met name voor beleidsmakers en omgevingsmanagers van drinkwaterbedrijven is deze erg interessant. De aangedragen kennis kan toegepast worden bij het vormen van een visie op grondwaterbeheer en om de strategie over grondwaterbescherming te bepalen.

Kijk hier voor meer informatie.