Docent over Highlights drinkwaterproductie


Peter Wessels, Sectormanager Assetmanagement & Technology (Oasen)

‘Als je in een paar dagen een totaalbeeld wilt krijgen van de Nederlandse drinkwatervoorziening, dan kun je niet om deze cursus heen. Ik laat aan de hand van geld, kwaliteit, duurzaamheid en organisatieontwikkeling zien hoe het is ontstaan, vanaf Jacob van Lennep, en hoe dat fantastische systeem nu in elkaar zit. En ik bespreek de toekomstvisies van verschillende waterleidingbedrijven. De grootste actuele uitdagingen? De verwijdering van microverontreinigingen in de zuivering en het drinkwater zo zuiver mogelijk uit de kraan te laten stromen. Ik vraag de cursisten om hún mening en stimuleer de interactie. Dat maakt het boeiend.’