Docent over Hogere opleiding drinkwater


Kees Hagen, Business Change Manager (Vitens)

‘Deelnemers krijgen een volledig beeld van de huidige stand van zaken in de hele keten van de drinkwatervoorziening. Inclusief de positie van de stakeholders zoals overheden, bedrijfsleven, klanten, aannemers. Dat is bijvoorbeeld ideaal voor hbo’ers en wo’ers die bij drinkwaterbedrijven binnenkomen. Zij leren in korte tijd heel veel, zodat ze snel goed inzetbaar zijn.

Ik maak het zo actueel mogelijk, nu bijvoorbeeld met de nieuwe verantwoordelijkheden van waterleidingbedrijven in het kader van de nieuwe Drinkwaterwet.’