Docent over Hygiënisch werken aan procesinstallaties


Theo Vermolen (RanQ)

‘Tijdens het werken aan installaties krijg je te maken met specifieke besmettingsrisico’s. Bij het werken aan filters, zeker open filters. Maar ook bij schilderswerkzaamheden, het werken aan een elektrischer installatie na een stroomuitval, of het leggen van een nieuwe betonvloer. We laten zien wat die risico’s zijn en wat je kunt doen om ze te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. De regels zijn zeker ook belangrijk voor aannemers die voor zulke klussen worden ingeschakeld. Niet iedereen is even goed op de hoogte, bijvoorbeeld van kledingeisen en  eisen rondom het al dan niet permanent toezicht.’