Docent over Projectleiding bij uitvoering en beheer distributie


Jan Pot, Specialist Onderhoud (Vitens)

'In 2016 is de hele opleiding herzien. Nieuw is dat cursisten met elkaar aan een projectopdracht werken. Wij als docenten, fungeren daarbij als opdrachtgever en begeleider. Alle fasen van een project worden doorlopen en direct gekoppeld aan de theorie uit de opleiding. Zo gaat die theorie echt leven voor de cursist en passen zij die gelijk toe in de praktijk. Het gaat een uitdaging worden. Ik heb er heel veel zin in.'