Docent over Reiniging en desinfectie van leidingwaterinstallaties


Peter Berends, Inspecteur drinkwaterinstallaties Waterbedrijf Groningen

‘De wetgeving is nogal gecompliceerd, de cursus helpt je om je die richtlijnen goed eigen te maken. Het gaat om de techniek, maar ook om de interpretatie van de regels. Bijvoorbeeld: moet je een nieuw opgeleverde installatie nu wel of niet bemonsteren? Het antwoord: dat is afhankelijk van de grootte van de installatie. Het begint met bemonsteren, maar we leggen ook uit wat je moet doen als een installatie bacteriologisch niet aan de eisen voldoet.’