Docent over Studiebegeleiding basisopleiding drinkwaterdistributie


Peter Horst, Leidingbeheerder (PWN)

'We werken in kleine groepen en hebben veel tijd voor individuele vragen. Het niveau van de groep is gelijkwaardiger dan bij de basisopleiding, zodat we beter kunnen inspelen op de behoeften van individuele cursisten.  De deelnemers voelen zich meer op hun gemak. We leggen altijd een link met hun dagelijkse werk en maken het levendig met documentatiemateriaal uit de praktijk. Ook stimuleren we de uitwisseling van ervaringen en meningen. Daar leer je het meeste van.'