Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Certificering

KIAD Persoonscertificering VPACursus overzicht

KIAD Persoonscertificering VPA

Monteurs die drinkwaterleidingen aanleggen of ingrepen verrichten aan het drinkwaterdistributienet dienen te beschikken over een KIAD-certificering. Hiervoor moet je een digitaal theoretisch examen en een praktijkexamen succesvol afronden. Aanmelden voor deze examens doe je via ‘direct inschrijven’. Vervolgens krijg je toegang tot Digitale WaterOpleidingen en kun je de examens inplannen.

Wilt u meerdere deelnemers in 1 keer aanmelden, stuur dan een mail naar kiad@wateropleidingen.nl.

KIAD VPA staat voor Vakbekwaam Persoon Aansluitleidingen (VPA) en hoort bij deze taken en bevoegdheden:

- Uitvoeren van nieuwbouwactiviteiten en saneringen van wateraansluitingen tot en met Q3-16 (Qn 10)
- Plaatsen en verwisselen van meters tot en met Q3-16 (Qn 10)
- Treffen en opheffen van de bijbehorende technische- en veiligheidsmaatregelen (zoals controle aarding) met bijbehorende metingen en beproevingen
- Toezicht houden op ploegniveau
- Beperkte bedieningshandelingen (BBH) zoals bedienen aansluitafsluiters en hoofdkraan voor de meter

Direct inschrijven

Doel

KIAD staat voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater. Het is een persoonscertificering voor iedereen die drinkwaterleidingen aanlegt of ingrepen verricht aan het drinkwaterdistributienet tot en met rond 200mm.

De aanleg en reparatie van drinkwaterleidingen moet met zorg en aandacht voor kwaliteit plaatsvinden om de levering van onberispelijk drinkwater te borgen. Kwaliteit, hygiëne, veiligheid en vakmanschap van de monteurs zijn daarbij de aandachtspunten.

De doelen van het KIAD zijn:

  • Een veilig en betrouwbaar drinkwaterdistributienet
  • Kennis en vaardigheden van monteurs op niveau houden
  • Landelijke uniformering van kwaliteitseisen
  • Certificering monteur eenvoudig controleerbaar aan de sleuf.

KIAD zorgt daarmee nu en in de toekomst voor vakbekwaam personeel in de sleuf en borgt de kwaliteit, veiligheid en hygiënische aanleg van distributieleidingen.

Inhoud

De KIAD is een persoonscertificering bestaande uit een theorie- en een praktijkexamen. De examens zijn gebaseerd op de door de stichting KIAD vastgestelde eindtermen (pdf, 166 kB). Nadat we de werkervaring, het diploma en de certificaten hebben gecontroleerd, kan je deelnemen aan de examens.

Het theorie examen bestaat uit 50 multiple choice vragen verdeeld over de thema's: kwaliteit, veiligheid en hygiëne. Het theorie examen duurt 90 minuten. In dit bestand (pdf, 145 kB) vind je twee voorbeeldvragen.

Het praktijkexamen bestaat uit 2 onderdelen: de voorbereiding en het uitvoeren van een werkstuk. Je maakt een kort plan van aanpak en gaat vervolgens aan de slag met het werkstuk in een gesimuleerde omgeving. Belangrijk hierbij is dat je, net als in het echte werk, alle veiligheids- en hygiëneregels in acht neemt. Je wordt hier op beoordeeld door de examinatoren. Het praktijkexamen duurt 3 uur. Onderaan de pagina staan een paar foto's ter illustratie van het praktijk examen.

Als je voor beide examens een voldoende resultaat behaalt, ontvang je het KIAD certificaat. Dit certificaat is 4 jaar geldig.

Het resultaat van de individuele theorie- en praktijktoets blijft tot 6 maanden na datum van behalen geldig.

Vorm

Het theorie examen wordt digitaal afgenomen bij een Test Center. Zij hebben een landelijk dekkend netwerk van 19 locaties. Je kiest voor het theorie examen zelf een locatie, datum en tijd. Je ontvangt hiervoor een link via Wateropleidingen na goedkeuring van de toelatingseisen. De uitslag van het examen ontvang je direct na afloop.

De kosten voor het theorie examen bedragen €130,-

Het praktijkexamen wordt in Eindhoven afgenomen. Later volgen nog meer praktijklocaties. Je kan kiezen uit een aantal vooraf ingeplande examendata. In totaal doen 5 deelnemers tegelijkertijd praktijk examen. De uitslag van het examen ontvang je uiterlijk twee weken na afloop.

De kosten voor het praktijk examen bedragen €505,-

Bijzonderheden

De KIAD is in 2018 geïntroduceerd door de drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland, als vertegenwoordiger van de aannemers. De reden voor dit initiatief is het garanderen van de kwaliteit van aanleg en ingrepen in het drinkwaterdistributienet voor nu en de toekomst.

De drinkwaterbedrijven gaan het KIAD certificaat vanaf 2018 gefaseerd verplicht stellen. Neem als aannemer contact op met het drinkwaterbedrijf om te informeren welke fasering zij hanteert.

Incompany

Je kunt de KIAD certificering ook in 1 keer voor je bedrijf organiseren. We stemmen de data voor examinering onderling af. Het praktijkexamen wordt in groepen van 5 deelnemers afgenomen.

Wil je de KIAD ceritificering in-company aanvragen voor je medewerkers? Neem contact op met Evelien Meijerink.


Doelgroep

Iedereen die alleen aansluitingen en meteropstellingen maakt in het drinkwaterdistributienet

Instapniveau

mbo

Voorkennis

Zie hiervoor de toelatingseisen onderaan de pagina.

Maximaal aantal deelnemers

400

Aantal bijeenkomsten

2

Naam coördinator

Kiad

Modules

Theorie examen

Praktijkexamen


Cursus overzicht

KIAD Persoonscertificering VPA

Monteurs die drinkwaterleidingen aanleggen of ingrepen verrichten aan het drinkwaterdistributienet dienen te beschikken over een KIAD-certificering. Hiervoor moet je een digitaal theoretisch examen en een praktijkexamen succesvol afronden. Aanmelden voor deze examens doe je via ‘direct inschrijven’. Vervolgens krijg je toegang tot Digitale WaterOpleidingen en kun je de examens inplannen.

Wilt u meerdere deelnemers in 1 keer aanmelden, stuur dan een mail naar kiad@wateropleidingen.nl.

KIAD VPA staat voor Vakbekwaam Persoon Aansluitleidingen (VPA) en hoort bij deze taken en bevoegdheden:

- Uitvoeren van nieuwbouwactiviteiten en saneringen van wateraansluitingen tot en met Q3-16 (Qn 10)
- Plaatsen en verwisselen van meters tot en met Q3-16 (Qn 10)
- Treffen en opheffen van de bijbehorende technische- en veiligheidsmaatregelen (zoals controle aarding) met bijbehorende metingen en beproevingen
- Toezicht houden op ploegniveau
- Beperkte bedieningshandelingen (BBH) zoals bedienen aansluitafsluiters en hoofdkraan voor de meter

Direct inschrijven

Voorbereiding op het KIAD Examen

Alle kennis en vaardigheden die worden getoetst zijn onderdeel van de vakopleiding en certificaten die een monteur al nodig heeft om aan drinkwaterleidingen te mogen werken.

Opfris- of  examentrainingen worden verzorgd door commerciële marktpartijen. Met het zoekwoord KIAD kun je op internet naar aanbieders zoeken.

Je kan jezelf voorbereiden op basis van de eindtermen. De examens zijn gebaseerd op deze eindtermen. Zijn veel zaken onbekend, dan is het wellicht verstandig om ter voorbereiding een training te volgen. Ook Wateropleidingen biedt trainingen aan ter voorbereiding.

Toelatingseisen KIAD VPA examen

Leerlijn KIAD VPA

Er is leeftijdsdispensatie mogelijk voor personen die in of voor 1955 geboren zijn. De leeftijdsdispensatie wordt verleend in combinatie met een werkgevers of opdrachtgevers verklaring. Klik hier onder voor het format.

pdfKIAD Toelatingseisen VPADownload
docxKIAD Format opdracht of werkgeversverklaring leeftijdsdispensatieDownload

Veelgestelde vragen

Is jouw vraag nog niet beantwoord? Kijk dan bij de veelgestelde vragen op de KIAD website.

Praktijklocatie Eindhoven

KIAD Praktijk Examen Zandbak

Hygiënisch werken

KIAD Praktijk Examen HW