Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Cursus

Gezondheidsrisico's water in de openbare ruimteCursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
Utrecht 16-04-2019 16-04-2019 725,00 Direct inschrijven

Doel

Water in de openbare ruimte als vijvers, fonteinen en bedriegertjes verfrist het straatbeeld, maar kan tegelijkertijd een risico zijn voor de gezondheid. Na hevige regenbuien door overstorten van het riool en wegafspoeling kunnen vijverpartijen en watergangen een bron van bacteriën, virussen en parasieten worden. Als daar ook een fontein in staat, treedt verspreiding via de lucht op. Opwarming van gecirculeerd water bij bedriegertjes met als gevolg verspreiding van Legionella kan ook een risico zijn. In het kader van klimaatadaptatie is een juiste afweging voor gezondheid op zijn plaats.

In deze cursus leer je welke risico’s er zijn, de blootstellingsroutes en de meest voorkomende ziekteverwekkers. Je leert hoe risico’s te bepalen, te beoordelen en juiste acties te nemen. Bij het vinden van nieuwe oplossingen om hittestress tegen te gaan leer je gezondheidsrisico’s mee te wegen in je advies. Na afloop van de cursus kun jij de gezondheidsrisico’s van waterpartijen in beeld brengen en adviseren hoe deze risico’s te minimaliseren.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • inventarisatie risico’s in stedelijk gebied;
  • blootstellingsroutes en ziekteverwekkers;
  • meest voorkomende bacteriën, parasieten en virussen;
  • te nemen maatregelen om risico’s te voorkomen dan wel aan te pakken;
  • omgaan met dilemma’s die spelen bij een City Swim en ontwikkeling waterpartijen dichtbij kwetsbare bewonersgroepen.

Vorm

Vanuit diverse praktijkvoorbeelden behandelen we de theorie. Tijdens de cursus wordt de theorie toegelicht met praktijksituaties. Ook kun je zelf situaties aandragen waar je tijdens je werk tegenaan loopt. Je gaat aan de slag met casussen waar je leert omgaan met dilemma’s rondom gezondheidsrisico.

In company

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Met een in-company opleiding beperk je reiskosten, reistijd en stimuleer je werkplekleren.

Wil je deze opleiding in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.


Doelgroep

medewerkers riolering, stedelijk water, GGD

Instapniveau

mbo/hbo

Variant

Dag cursus

Maximaal aantal deelnemers

20

Aantal bijeenkomsten

1

Naam coördinator

Ingrid Schröders

Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
Utrecht 16-04-2019 16-04-2019 725,00 Direct inschrijven

Voorlopige inschrijving

Wil je alvast een plaats bij de opleiding of cursus van je keuze reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Je hebt daarna vijf werkdagen om je inschrijving definitief te maken.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van het cursusaanbod in het vakgebied gezondheid? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.