Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
PUTTEN 22-09-2021 23-09-2021 1.400,00 Direct inschrijven

Doel

Vanwege het coronavirus kan de uitvoering van 10 juni niet doorgaan. De summerschool wordt verplaatst naar september. Schrijf je in en we informeren je over spoedig over de nieuwe datum. Als deze niet schikt dan kun je jouw deelname kosteloos annuleren.

Summerschool - website

Onze zomers worden steeds warmer en droger. We wapenen ons tegen teveel water, maar hoe ga je om met (extreme) droogte? Hoe voorkom je verzilting van grondwater of het optreden van veen inklinking? En hoeveel gebiedsvreemd water kun je inlaten als dit een andere kwaliteit heeft?

In deze tweedaagse summerschool ga je intensief aan de slag met vraagstukken en mogelijke oplossingen die kunnen ontstaan als gevolg van de droogte. Welke gegevens heb je nodig en hoe interpreteer je deze om een beslissing te kunnen nemen? En aan welke knoppen kun jij draaien om nadelige effecten te voorkomen of beheersen? Ook krijg je informatie over innovatieve maatregelen op regionaal niveau in het kader van de Deltabeslissing Zoetwaterstrategie.

Inhoud

In de summerschool komen deze onderwerpen aan bod:

  • omvang van droogteproblematiek in Nederland en handelingsperspectieven;
  • waterkwaliteit: blauw alg, vissterfte, botulisme, chloride en lage PH-waardes;
  • waterkwantiteit: hoofdwatersysteem en waterverdeling;
  • veengebieden en bodemdaling;
  • verziltingsrisico’s en grond- en oppervlaktewater;
  • innovatieve maatregelen zoetwatervoorziening;
  • stedelijk gebied: hittestress, rioolzorg, funderingsproblemen en groenbehoefte.

Vorm

In deze summerschool ga je 48 uur intensief aan de slag met het thema droogte. Samen met deskundige docenten en mede-cursisten bespreek je de theorie, ervaringen en praktijkvoorbeelden. Tijdens een excursie zie je de problematiek en innovatieve oplossingen in de praktijk. Je neemt ook je eigen case mee, zodat je na afloop thuiskomt met concrete tips die je direct kunt toepassen. Dankzij de tussentijdse samenwerkingsopdrachten en de barbecue heb je veel ruimte om te netwerken.

Programma

De eerste dag wordt afgesloten met een BBQ. Je kunt er voor kiezen om op de cursuslocatie te overnachten. Dit is het Hof van Putten. De tweede lesdag starten we met een excursie naar de proeflocatie van Acacia Water bij Zeewolde. Hier wordt onderzoek gedaan naar verzilting, veenoxidatie en verschillen in afwatering.

Bijzonderheden

Deelname aan deze summerschool zonder overnachting kost € 1300,-.

De geplande opleidingen en cursussen starten met inachtneming van de richtlijnen van de overheid m.b.t. het coronavirus. De locaties die wij gebruiken zijn ingericht op 1,5-meter-onderwijs en daar waar mogelijk gebruiken wij digitale lesvormen. Hier vind je meer informatie over maatregelen m.b.t. het coronavirus.


Doelgroep

Beleidsmedewerkers integraal waterbeheer van provincies, waterschappen, gemeentes, natuurorganisaties en adviesbureaus

Instapniveau

hbo

Variant

Dag

Duur

2 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

20

Coordinator

Vaardigheden

SamenwerkenPresenterenCreatieve oplossingen bedenkenData AnalyseCommunicatie en feedbackArgumenteren

Modules

Summerschool Droogtestress

Overnachting Summerschool


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
PUTTEN 22-09-2021 23-09-2021 1.400,00 Direct inschrijven

Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze cursus reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Verslag summerschool 2019

In 2019 hebben we deze summerschool voor het eerst georganiseerd.

“In de summerschool heb ik veel geleerd over de gevolgen van droogte op het watersysteem en hoe je hiertegen kunt handelen. Dankzij de enthousiaste docenten kwam de theorie en praktijk mooi met elkaar in verbinding.”

Lieke Doodeman - Adviseur Water bij ‎Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam

“In de summerschool kwam praktijk en theorie helemaal samen, daarnaast besefte ik dat droogte en hittestress alleen op te lossen is met elkaar.”

Martin van der Maar - Medewerker peilbeheer bij ‎Waterschap Noorderzijlvest

IMG_8215

“In ontspannen sfeer behandelen we een groot aantal droogteproblematieken”

Harry Berkouwer
Bedrijfsvoerder (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)