Doel

Heb je het idee dat je er alleen voor staat bij het realiseren van klimaatambities? Hoe zorg je ervoor dat je samen met verschillende partijen klimaatambities in jouw regio realiseert? En dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt? En wil je het klimaat ‘denken’ laten groeien in jouw organisatie? Hiervoor heb je de medewerking van zowel interne als externe partijen nodig. Denk aan bestuurders, managers, collega’s, andere afdelingen, burgers en woningcoöperaties.

In deze cursus leer je vanuit een actoren- en belangenanalyse met interventies van de psychologie de ander te motiveren dat klimaat op de agenda staat. Je leert anderen te motiveren en betrekken om samen aan klimaatambities te werken. Je leert hoe je succesvol een risicodialoog uitvoert. Na afloop van deze cursus heb je concrete acties geformuleerd om andere partijen te betrekken bij de klimaatambities in jouw regio.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • klimaatopgaven en ambities, landelijk als op organisatieniveau;
  • bestuursakkoord, participatie en omgevingswet;
  • risicodialoog en stresstest in relatie tot ambities;
  • stakeholder- en belangen analyse;
  • gedragspsychologie en interventies;
  • instrumenten en benodigde middelen;
  • effectief gedrag van jezelf.

Vorm

Voorafgaand aan de cursus formuleer je een vraagstelling waarop je aan het eind van de cursus een antwoord wilt hebben. Tijdens de cursus formuleer je concrete acties over jouw vraag op basis van de aangereikte theorie en best practices. Ongeveer 6 weken na de laatste cursusdag is er een halve lesdag waarop wordt geanalyseerd waarom geformuleerde acties wel of niet zijn gelukt. Je krijgt inzicht in wat jou weerhoudt om acties te realiseren.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Beleidsmedewerkers, adviseurs riolering & stedelijk water, klimaattrekkers binnen organisaties

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Duur

4 bijeenkomsten

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.