Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Opleiding

Integraal waterbeheerCursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 08-09-2020 09-06-2021 4.025,00 Direct inschrijven
UTRECHT 08-09-2021 08-06-2022 4.025,00 Direct inschrijven

Doel

De veranderingen in klimaat, neerslagpatronen, zeespiegelstijging, bodemdaling en verdroging vereisen dat het waterbeheer anders met water en ruimte omgaat. De aandacht voor waterkwantiteit is toegenomen en hiermee is ook de afweging kwantiteit-kwaliteit meer complex geworden.

De opleiding brengt theoretische en praktijkkennis van waterkwantiteit, waterkwaliteit en integraal waterbeheer samen. De meest voorkomende watersystemen met hun specifieke eigenschappen worden doorgenomen. Na het volgen van deze opleiding heb je kennis van de vakgebieden waterkwantiteit en waterkwaliteit in brede zin. Je kent het (inter)nationale beleid en weet welke maatregelen je kunt en moet nemen. Je bent in staat deze kennis vanuit verschillende invalshoeken te integreren in beleid en in complexe waterprojecten in landelijk en stedelijk gebied.

Inhoud

De opleiding bestaat uit drie modules:

  1. waterkwantiteit (7 dagen): hydrologisch systeem van Nederland, waterbalans, neerslag-afvoer proces, stromingsproces open waterlopen, verzadigde en onverzadigde zone, relatie grondwater - oppervlaktewater, watersysteemberekeningen, rapport Commissie Waterbeheer 21e eeuw en Nationaal Bestuursakkoord;
  2. waterkwaliteit (5 dagen): fysische, chemische en biologische aspecten van het watersysteem, beoordelen waterkwaliteit, oorzaken en gevolgen van verstoringen, meren en plassen, sloten en kanalen, beken en rivieren en Europese Kaderrichtlijn Water;
  3. actueel waterbeheer (5 dagen): veranderende samenleving en waterbeheer, wetgeving, beleid, deltaprogramma, ruimtelijke adaptatie, samenwerking met andere partijen, water in stedelijke omgeving, gebiedsontwikkeling landelijke omgeving, KRW, Natura 2000, waterbeheer internationaal en innovaties.

Vorm

In de eerste en tweede module wordt de theorie toegelicht met veel praktijkvoorbeelden en een excursie. In de derde module werk je in groepsverband aan een watervraagstuk. De derde module wordt afgerond met de presentatie van de eindopdracht.

Bijzonderheden

Na inschrijving voor deze opleiding volgt een schriftelijke intake. Doel van de intake is beoordelen of jouw vooropleiding en/of werkervaring aansluit bij deze opleiding. Ook krijg je een passend studieadvies, zodat je goed voorbereid aan de opleiding begint. Docenten laten hun lessen zo goed mogelijk aansluiten op basis van informatie uit de intakes.

De geplande opleidingen en cursussen starten met inachtneming van de richtlijnen van de overheid m.b.t. het coronavirus. De locaties die wij gebruiken zijn ingericht op 1,5-meter-onderwijs en daar waar mogelijk gebruiken wij digitale lesvormen. Hier vind je meer informatie over maatregelen m.b.t. het coronavirus.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

beleidsmedewerkers watersysteem

Instapniveau

hbo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

7 uur per bijeenkomst

Duur

17 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

20

Examen

Module 1 en 2 worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Module 3 met een groepspresentatie.

Vaardigheden

SamenwerkenRapporterenPresenterenCreatieve oplossingen bedenkenTrouble shootingData AnalyseCommunicatie en feedbackArgumenteren

Modules

Module 1 Waterkwantiteit

Module 2 Waterkwaliteit

Module 3 Actueel waterbeheer


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 08-09-2020 09-06-2021 4.025,00 Direct inschrijven
UTRECHT 08-09-2021 08-06-2022 4.025,00 Direct inschrijven

Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Mario Maessen Portret 960x600

‘Deze opleiding geeft je veel meer begrip van de kwalitatieve en de kwantitatieve aspecten van waterbeheer.'

Mario Maessen
Senior data scientist (Vitens)

"De opleiding Integraal Waterbeheer heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik had niet verwacht dat we zo diep op de stof in zouden gaan."
(cursist Anja Dekker, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)