Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 11-05-2022 15-06-2022 1.600,00 Direct inschrijven

Doel

De zomer lijkt steeds vroeger in het jaar te starten. Het mooie weer levert veel vreugde totdat piekbuien, modderstromen en langdurige hitte in stedelijk gebied de pret bederven. De terugkerende schade vraagt om actie van overheid, bedrijfsleven en particulieren. Hoe maken we het stedelijk gebied klimaatbestendig?

In deze cursus leer je met de stresstest juiste keuzes te maken voor klimaatadaptieve maatregelen. Je gaat aan de slag met ontwerp, aanleg, beheer en monitoring van maatregelen. Je bezoekt creatieve oplossingen ter inspiratie van je eigen situatie. Je benut of stimuleert kansen voor de klimaatbestendige stad door aan te sluiten bij de burger, regio en andere stakeholders. Na afloop van deze cursus maak jij de stedelijke omgeving klimaatproof en verminder je de kwetsbaarheid tegen zowel water, hitte als droogte.

Inhoud

De cursus bevat de volgende onderwerpen:

  • ruimtelijke adaptatie, stresstesten en climatescan;
  • omgang met regenwater: hoeveelheden, vervuilingsgraad, effect op emissies, peilstijgingen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, kosten en baten, inzameling en transport van hemelwater: infiltratie, lozing op oppervlaktewater, behandeling van regenwater;
  • aanleg, (strategisch) beheer en monitoring van hemelwatervoorzieningen: dimensionering zuiverende voorzieningen (ook bezinkvoorzieningen), overloopvoorzieningen, aanpak beheer, praktijkvoorbeelden en monitoringsresultaten;
  • betrekken van bewoners bij klimaatadaptieve maatregelen.

Vorm

Je kan van te voren jouw wensen duidelijk maken en bepaalt daarmee zelf in belangrijke mate de specifieke inhoud van de cursus.

Tijdens de lessen leggen de docenten de theorie uit aan de hand van veel (internationale) praktijkvoorbeelden. Op alle lesdagen staan excursies gepland. Onder leiding van de docent bezoek je op de fiets of lopend praktijkvoorbeelden in Nijmegen, Utrecht en Amsterdam. Je bekijkt hoe verschillende klimaatadaptieve maatregelen geïntegreerd zijn in de stedelijke omgeving.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

rioleringsmedewerkers, ontwerpers, beleidsmedewerkers stedelijk water

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Duur

4 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

14

Coordinator

Vaardigheden

SamenwerkenCreatieve oplossingen bedenkenTrouble shootingData Analyse

Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 11-05-2022 15-06-2022 1.600,00 Direct inschrijven

Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze cursus reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Antal Zuurman RWV

“Methoden om in de stad om te gaan met hitte, stevige neerslag en droogte”

Antal Zuurman
Projectmanager (Stichting RIONED)