Doel

Is ons watersysteem voorbereid op "het nieuwe klimaat"? Hoe gaan we om met langdurige droogte en extreme buien? Kan het huidige watersysteem de onvoorspelbare, grote hoeveelheden (en tekorten) water tijdig genoeg verwerken? De sleutel van de aanpak ligt in de natuurlijke veerkracht van het watersysteem, maar hoe maak je dit concreet.

In deze masterclass experimenteer je hoe natuur (ontwikkeling) een oplossing kan bieden bij klimaatadaptatie en hoogwaterbescherming. Je leert welke succesvolle functiecombinaties met natuur er zijn, wat de kritische stappen in een inrichtingsproces zijn en welke positieve effecten het uiteindelijk kan opleveren. Je ervaart ook om over grenzen heen te kijken, met nieuwe stakeholders aan de slag te gaan en om nieuwe oplossingen te bedenken. Na het volgen van deze masterclass heb je inspiratie en zie je de (on)mogelijkheden van de natuur als instrument.

Inhoud

De dagen zijn als volgt opgebouwd:

Dag 1: bouwstenen

 • omvang van wateroverlast en schade, deltaprogamma
 • ecosysteemdiensten, ecologische principes & natuurlijk kapitaal
 • combineren van functies & schakelen tussen schaalniveaus
 • nieuwe op natuur gebaseerde concepten in het watersysteem

Dag 2: voorbeelden uit de praktijk

 • stedelijk gebied: wateroverlast, afkoppelen regenwater, meekoppelen met stedelijke dynamiek en groenbehoefte
 • landelijk gebied: beekherstel, natuurlijke retentie werken met klimaatbuffers
 • building with nature, de zandmotor
 • van visie naar uitvoering: lessen uit ruimte voor de rivier
 • gluren bij diverse projecten in het veld

Dag 3: integrale aanpak

 • afstemming kwaliteit en kwantiteit
 • co creatie: belangen en functiecombinaties
 • opschalen en grenzen slechten
 • innoveren binnen de eigen organisatie
 • analyse voorbeeldproject en werken aan je eigen casus

Vorm

Deze masterclass combineert inhoudelijke kennis, lessen uit de praktijk met vaardigheden om samen te werken. Groepswerk met casussen, excursie en je eigen casus staan centraal.

Bijzonderheden

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Bureau Stroming.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

beleidsmedewerkers, omgevingsmanagers, planvormers, projectleiders, ecologen en hydrologen.

Instapniveau

hbo/wo

Variant

Dag

Zelfstudie

2 uur per bijeenkomst

Duur

3 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

20

Naam coördinator

Ingrid Hilwerda

Vaardigheden

SamenwerkenCreatieve oplossingen bedenkenArgumenteren


Voorlopig inschrijven

Wil je deelnemen aan deze cursus? Schrijf je dan voorlopig in. Bij voldoende animo plannen we een nieuwe uitvoering. Zodra deze gepland is, krijg je een uitnodiging om je definitief in te schrijven.