Doel

Het Wettelijke Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI 2017) is een methode om de veiligheid van waterkeringen te waarborgen. In sommige gevallen kan het zijn dat je met de eenvoudige of gedetailleerde toets geen betrouwbare resultaten krijgt. In deze gevallen gebruik je een toets op maat. De toets op maat maakt het mogelijk om geavanceerde analyses uit te voeren die beter aansluiten bij de situatie.

In deze cursus leer je wat de toets op maat is, wanneer je hem kunt inzetten en het proces dat je doorloopt. Daarnaast ga je aan de slag met praktijkvoorbeelden. Speciale aandacht wordt besteed aan faalpaden, expert judgement en de werkplaats, allemaal voorbeelden van de invulling van een toets op maat. Na afloop van deze cursus kun je de toets op maat te gebruiken wanneer je hem nodig hebt.

Inhoud

Na afloop van de cursus kun je:

  • inschatten in welke situaties je de toets op maat moet inzetten;
  • de juiste parameters en gegevens achterhalen voor het uitvoeren van de toets op maat;
  • uitleggen hoe faalpaden en expert judgement in de praktijk verlopen binnen de toets op maat;
  • het proces van een toets op maat van start tot einde uitvoeren;
  • voorbeelden geven van verschillende soorten toets op maat.

Vorm

Klassikaal, de docenten behandelen de begrippen, systematiek en toepassingen aan de hand van voorbeelden. Je gaat ook oefenen met het uitvoeren van een toets op maat.

Incompany

Deze cursus organiseren wij op aanvraag. Als je deze voor meerdere collega's binnen je organisatie wilt organiseren, dan kun je een incompany aanvragen via dit formulier. Als je individueel wilt deelnemen dan kun je je voorlopig inschrijven. Bij voldoende animo plannen we de cursus.


Doelgroep

beoordelaars/toetsers en ontwerpers bij keringbeheerders en markt

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Maximaal aantal deelnemers

20

CoordinatorVoorlopig inschrijven

Wil je deelnemen aan deze cursus? Schrijf je dan voorlopig in. Bij voldoende animo plannen we een nieuwe uitvoering. Zodra deze gepland is, krijg je een uitnodiging om je definitief in te schrijven.