Doel

Het WBI beschrijft de methoden en regels voor de beoordeling van de primaire waterkeringen. In het WBI worden verschillende onderdelen en mechanismen beoordeeld. Deze aspecten worden in 25 toetssporen van grof naar fijn in verschillende stappen beoordeeld. Aan het eind van het beoordelingsproces worden de verschillende beoordelingen samengevoegd. Assembleren is het (stapsgewijs) combineren van oordelen van afzonderlijke toetssporen en afzonderlijke doorsnedes/dijkvakken naar een overall-veiligheidsoordeel voor een volledig dijktraject. Het WBI bevat een assemblagetool dat volgens een assemblageprotocol ingezet wordt om deze integratie te maken.

In deze cursus leer je wat assembleren inhoudt en hoe de assemblagetool werkt. Je leert het assemblageresultaat te interpreteren/analyseren en de vertaalslag naar de concept-veiligheidsrapportage aan het ILT te maken.

Inhoud

Na afloop van de cursus:

  • Ken je de processtappen van beoordelen tot rapporteren en de eventuele vervolgstappen naar zorgplicht of het HWBP
  • Weet je waarom assembleren nodig is en hoe dit gebeurt
  • Weet je waaraan een Veiligheidsrapportage moet voldoen
  • Kun je de assemblagetool gebruiken om een veiligheidsoordeel te bepalen uit verschillende deel-oordelen
  • Heb je inzicht in de mogelijkheden van de assemblagetool binnen het beoordelingsproces
  • Heb je inzicht in de totstandkoming van het totaaloordeel en de invloed van afwijkingen

Vorm

Je werkt klassikaal met een laptop en de docenten behandelen de begrippen, systematiek en toepassingen aan de hand van voorbeelden. Je  oefent met de assemblagetool en met de analyse van de resultaten.

Incompany

Deze cursus organiseren wij op aanvraag. Als je deze voor meerdere collega's binnen je organisatie wilt organiseren, dan kun je een incompany aanvragen via dit formulier. Als je individueel wilt deelnemen dan kun je je voorlopig inschrijven. Bij voldoende animo plannen we de cursus.


Doelgroep

Projectleiders en toetsers die keringen beoordelen met het WBI

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Voorkennis

de cursus Basiskennis Nieuwe Normering en belastingen en één of meer cursussen over de verschillende toetssporen van het WBI

Zelfstudie

4 uur voorbereiding

Maximaal aantal deelnemers

20

Coordinator

Vaardigheden

RapporterenCreatieve oplossingen bedenkenData Analyse


Voorlopig inschrijven

Wil je deelnemen aan deze cursus? Schrijf je dan voorlopig in. Bij voldoende animo plannen we een nieuwe uitvoering. Zodra deze gepland is, krijg je een uitnodiging om je definitief in te schrijven.

Downloads

pdfLesrooster Assembleren websiteDownload

"Ik heb geleerd wat de gevoeligheden in de assemblage zijn en hoe ik hier tijdens de beoordeling al rekening mee kan houden."
(Mieke Huisman, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard)

"Ik heb kennis gemaakt met de assemblagetool. Kijken waar de marge & ruimte zit. De cursus is goed afgestemd op wat je echt nodig hebt, geen overbodige informatie."
(Jan Gruppen, Waterschap Drents Overijsselse Delta)

"Positief is het afwisselen tussen luisteren en zelf doen. Ik had meer diepgang verwacht. Aan de andere kant past dat niet met de tijd."
(Petra Goessen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)