Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 08-09-2021 29-09-2021 2.300,00 Direct inschrijven

Doel

Module 1: Basiskennis WBI

Per 1 januari 2017 geldt de nieuwe normering waterveiligheid. De primaire waterkeringen worden beoordeeld met een beoordelingsmethode gebaseerd op  overstromingskansen. Deze module geeft een overzicht van de begrippen die horen bij de nieuwe veiligheidsnormering waterkeringen en het bijhorende Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017, WBI. Het WBI beschrijft de methoden en regels voor de beoordeling van de primaire waterkeringen. In het WBI worden verschillende onderdelen en mechanismen beoordeeld. Deze aspecten worden in 25 beoordelingssporen van grof naar fijn in verschillende stappen beoordeeld.

Je leert hoe het beoordelingsproces is ingericht. Je hebt inzicht in het bepalen van de hydraulische belastingen op een waterkering. Je past de opgedane kennis toe op een praktijkcasus waardoor je inzicht krijgt in de te nemen stappen.

Module 2: Werken met Riskeer

Tijdens deze module maak je kennis met het WBI programma Riskeer. Je leert hoe je een berekening opzet. Je schematiseert een kering en berekent de hydraulische belastingen. Ook reken je met sterkte.

Module 3: Hydraulische belastingen

Tijdens de module Hydraulische belastingen ga je dieper in op de achtergronden van het instrumentarium en de duiding van de belastingen. Je maakt zelf berekeningen voor voorbeeldsituaties voor rivieren, meren en kust en interpreteert de resultaten.

Module 1, 2 en 3 bieden de vereiste voorkennis voor de aangeboden verdiepende WBI leerlijnen en cursussen. Tijdens de cursus krijg je overzicht welk  vervolgrichting/toetsspoor voor jou relevant is.

Inhoud

Na afloop van module 1:

  • ken je de hoofdlijn van de nieuwe veiligheidsfilosofie ken je de begrippen risicobenadering en overstromingskans, dijkvak, dijktraject, faalkansbegroting, semi-probabilistisch en probabilistisch, falen, bezwijken, lengte-effect en Hydraulisch Belasting Niveau;
  • weet je de plek van het WBI systematiek binnen de nieuwe normering;
  • ken je de processtappen van het beoordelingsproces tot de veiligheidsrapportage;.
  • weet je welke de beoordelingssporen zijn en hoe deze leiden tot een totaal oordeel per dijkvak en dijktraject.

Na afloop van module 2:

  • kun je een berekening opzetten in Riskeer en een dijk schematiseren;
  • weet je hoe je hydraulische belastingen bepaalt met inzet van beschikbaar instrumentarium.

Na afloop van module 3:

  • ken je de achtergronden van het instrumentarium;
  • weet je wat hydraulische belastingen zijn en welke je nodig hebt voor verschillende faalmechanismen;
  • maak je onderscheid in hydraulische belastingen per toetslaag en per toetsspoor;
  • kun je belastingen duiden.

Vorm

Klassikale cursus, met volop toelichting via praktijksituaties. In module 2 en 3 werk je zelf met WBI software op laptops.

Bijzonderheden

De geplande opleidingen en cursussen starten met inachtneming van de richtlijnen van de overheid m.b.t. het coronavirus. De locaties die wij gebruiken zijn ingericht op 1,5-meter-onderwijs en daar waar mogelijk gebruiken wij digitale lesvormen. Hier vind je meer informatie over maatregelen m.b.t. het coronavirus.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

beleidsmedewerkers en beoordelaars primaire keringen

Instapniveau

hbo

of mbo met meerdere jaren beoordelingservaring

Variant

Dag cursus

Voorkennis

enkele jaren ervaring in waterkeringen

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Duur

4 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

15

Vaardigheden

Creatieve oplossingen bedenkenData Analyse

Modules

Module 1: Basiskennis WBI en de nieuwe normering

Module 2: Werken met Riskeer

Module 3: Hydraulische belastingen


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 08-09-2021 29-09-2021 2.300,00 Direct inschrijven

Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze cursus reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

"Zeer nuttig met praktijkvoorbeelden en laptop met software"

"De cursus brengt wat je ervan verwacht voor TM/PM en ik heb inzicht in beoordeling gekregen."
(cursist M. Broos, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Deon Slagter BNNB

‘Het is de enige cursus op dit gebied met zo’n breed spectrum.’

Deon Slagter
Programmabegeleider Hoogwaterbeschermingsprogramma