Doel

De nieuwe normering voor de primaire waterkeringen bevat een wettelijk beoordelingsinstrumentarium, het WBI. Het WBI maakt gebruik van lokale data. Deze cursus richt zich op de opgave voor het databeheer bij het beoordelingsproces en de relevante gegevenshuishouding. Zo moeten bijvoorbeeld inspectie-, lab- en veldgegevens beschikbaar zijn. Deze gegevens zijn nodig om de waterkering te schematiseren en te komen tot een beoordeling. Het samenspel tussen de gegevensbeheerder en de beoordelaar is hiervoor belangrijk.

Beoordelaars krijgen in deze cursus inzicht in het benodigde databeheer. Gegevensbeheerders/gis-specialisten leren de hoofdlijn van de beoordeling kennen. Van de gegevensbeheerder wordt gevraagd om de beoordelaar tijdens het beoordelen met data en databeheer te ondersteunen. Daarbij zijn de herleidbaarheid, het vastleggen van resultaten en het omgaan met tussenresultaten van belang. Tijdens de cursus werken de deelnemers in tweetallen aan een datastrategie voor de beoordeling, gericht op de nieuwe normering en andere waterkeringtaken.

Inhoud

Na afloop van de cursus:

  • Ken je de nieuwe normering en het WBI instrumentarium op hoofdlijn
  • Ken je de opgave voor het databeheer bij het beoordelingsproces, de bijhorende gegevenshuishouding en de belangrijkste (data)begrippen.
  • Heb je inzicht in het belang van de kwaliteit van data bij de beoordeling.
  • Kun je het databeheer plaatsen in de context van de basisregistraties BRO en BGT (basisregistratie grootschalige topografie)
  • Kun je onderscheid maken in inhoudelijke kwaliteit en datakwaliteit en weet je waar je bij de kwaliteit van data op moet letten bij uitbesteden
  • Kun je beschikbare systemen als DAMO keringen, waterveiligheidsportaal, en tools inzetten en weet je welke processtappen niet met tools worden ondersteund.
  • Weet je welke elementen een datamanagementplan voor de nieuwe beoordeling bevat.

Vorm

Een klassikale cursus, waarin de docenten de begrippen, systematiek en toepassingen aan de hand van voorbeelden behandelen. Je werkt aan het opmaken van een datastrategie op basis van een casus uit de eigen praktijk.

Incompany

Deze cursus organiseren wij op aanvraag. Als je deze voor meerdere collega's binnen je organisatie wilt organiseren, dan kun je een incompany aanvragen via dit formulier. Als je individueel wilt deelnemen dan kun je je voorlopig inschrijven. Bij voldoende animo plannen we de cursus.


Doelgroep

gegevensbeheerder/GIS-specialisten en beoordelaars van waterkeringen (als duo inschrijven)

Instapniveau

hbo

met enkele jaren beoordelingservaring en/of gegevensbeheer

Variant

Dag cursus

Voorkennis

Gegevensbeheerders/GIS Specialisten hebben ervaring of zijn werkzaam op gebied van gegevensbeheer waterveiligheid. De beoordelaars hebben de Basiscursus Nieuwe Normering gevolgd of ervaring bij het beoordelen en/of ontwerpen van waterkeringen

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

20

Coordinator

Vaardigheden

SamenwerkenCreatieve oplossingen bedenkenData Analyse


Voorlopig inschrijven

Wil je deelnemen aan deze cursus? Schrijf je dan voorlopig in. Bij voldoende animo plannen we een nieuwe uitvoering. Zodra deze gepland is, krijg je een uitnodiging om je definitief in te schrijven.

Downloads

pdfLesrooster Databeheer WBI en de nieuwe normering websiteDownload

"Ik heb geleerd hoe je van data naar informatie naar kennis komt."
(Koen van Korlaar, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden)

"De samenhang en samenwerking tussen databeheerder en beoordelaar, ontdekken waar de grens ligt in taken."
(Reindert Stellingwerf, Waterschap Vallei en Veluwe)