Doel

De WBI toetssporen piping en macrostabiliteit beoordelen de geotechnische stabiliteit van een dijk of dam in verschillende stappen van grof naar fijn. Piping kan ontstaan als gevolg van kwelstroming. Bij macrostabiliteit schuiven grote delen van de dijk af langs schuifvlakken. Voor beide toetssporen is de opbouw en de sterkte van de ondergrond van belang. De samenstelling van de ondergrond kan via bijvoorbeeld sonderingen en boringen worden vastgesteld. De datadichtheid is echter regelmatig te beperkt om een goed beeld te krijgen van de mogelijke variatie in de ondergrond. Het is daarom belangrijk om de geologische kennis te gebruiken. De geologische kennis en de resultaten uit de sonderingen en boringen  kunnen gecombineerd worden in scenario’s die de mogelijke variatie in de ondergrond beschrijven. Binnen het WBI2017 is een globale Stochastische Ondergrond Schematisatie (SOS) gemaakt. Met de globale SOS en lokale data wordt een lokale ondergrondschematisatie gemaakt, toegespitst op piping of macrostabiliteit.

Deze cursus behandelt de globale SOS en het opstellen van een lokale schematisatie. Ook komen de beoordeling van piping bij dijken via D-Soil Model en Ringtoets en van macrostabiliteit via D-Soil Model en BM Macrostabiliteit aan de orde.

Inhoud

Na afloop van de cursus:

  • weet je wat een globale en lokale SOS is kun je een lokale schematisatie opzetten en weet je welke data hiervoor nodig zijn
  • weet je welke focus je in de lokale SOS legt voor het toetsspoor piping weet je hoe je met ringtoets een beoordeling op piping kunt uitvoeren
  • weet je welke focus je in de lokale SOS legt voor het toetsspoor macrostabiliteit
  • weet je hoe je met de BasisModule Macrostabiliteit een beoordeling op macrostabiliteit kunt uitvoeren en hoe je de parameters kunt bepalen
  • kun je de beoordelingsresultaten piping en macrostabiliteit analyseren
  • heb je inzicht in de relatie tussen de schematisatie-aannames voor piping en macrostabiliteit en de beoordelingsresultaten

Vorm

Een klassikale cursus, waarbij je oefent met het maken van een lokale SOS op de laptop.  Via de digitale leeromgeving (DWO) bereid je je door middel van zelfstudie voor op de lesdagen.

Bijzonderheden

Deze cursus wordt aangeboden door PAO Techniek en Management. Meer informatie vind je op hun website.


Doelgroep

beoordelaars van waterkeringen

Instapniveau

hbo

hbo of mbo met meerdere jaren beoordelingservaring; basiskennis grondmechanica en in staat om sonderingen boringen te lezen en te interpreteren

Variant

Dag cursus

Voorkennis

De cursus Basiskennis WBI en de Nieuwe Normering

Zelfstudie

4-6 uur per bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

21

Coordinator

Vaardigheden

Creatieve oplossingen bedenkenData Analyse


Voorlopig inschrijven

Deze cursus wordt aangeboden door PAO Techniek en Management. Neem contact op met hen voor meer informatie over aankomende uitvoeringen.

Downloads

pdfLesrooster Geotechniek websiteDownload
jan_tigchelaar_960x600

"Je moet inzicht hebben in wat belangrijk is en wat niet."

Jan Tigchelaar
Senior Adviseur Waterkeringen (HKV lijn in water)

"Toepassen van de software met achtergrondkennis van de theorie."
(Tim van Cuyck, LievenseCSO Infra B.V.)

"Ik heb de basisprincipes voor het beoordelen van de sporen piping en macrostabiliteit helder in beeld gekregen."
(Cursist Geotechniek)