Docent over bekledingen


Arjan de Looff, Senior adviseur (Kiwa KOAC)

"Er is veel veranderd bij toetsen en beoordelen van waterkeringen. Dit geef ik de cursisten mee en maak ze vertrouwd met het nieuwe instrumentarium, alle programmatuur, tools etc. De cursus is praktijkgericht en de belemmeringen in het werk van de cursisten worden samen met de docenten en medecursisten behandeld. Tijdens deze cursus krijg je van de vakspecialisten de materie op een snelle en slimme manier aangereikt."