Omgevingsmanagement

De Omgevingswet is één van de vele kaders voor de omgevingsmanagers waterschappers. In ons cursusaanbod staat het creëren van draagvlak, samenwerken en actuele informatievoorziening tussen projecten en belanghebbenden centraal.

Action Learning Omgevingswet

Lerend implementeren

In het kader van een opgave, voor een regio of een aantal organisaties die de samenwerking wil aangaan, bieden Wateropleidingen en Tornak een op maat gemaakt leertraject action learning aan. Dit traject wordt afgestemd op het vraagstuk wat moet worden aangepakt qua tijdsinvestering, reflectiemomenten en inhoudelijke modules. De toon van de begeleiding is ‘leren met elkaar en van elkaar’.

Over de omgevingswet

Kijk voor meer informatie op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

Routekaart Opleidingen Omgevingswet

In opdracht van de Unie van Waterschappen heeft Wateropleidingen in oktober 2019 de Routekaart Opleidingen Omgevingswet & Toolbox waterschappen ontwikkeld. In deze routekaart vind je voor elf doelgroepen binnen de waterschappen de kennis die nodig is om aan effectief de slag te kunnen gaan met de Omgevingswet, uitgedrukt in leerdoelen.

Opleidingsadvies over omgevingsmanagement

Wil je een advies over onze opleidingen en cursussen? Neem dan contact op met Ingrid Schröders. Of laat je gegevens achter via dit formulier.