Omgevingsmanagement

De Omgevingswet is één van de vele kaders voor de omgevingsmanagers waterschappers. In ons cursusaanbod staat het creëren van draagvlak, samenwerken en actuele informatievoorziening tussen projecten en belanghebbenden centraal.


Ons aanbod

Interdisciplinair werken, netwerken en verbinding creëren in de regio met belanghebbenden zijn essentieel voor een goede omgevingsanalyse. Daarbij actuele kennis van vigerend beleid en wetgeving en kaders van archeologie, cultuur, natuur, kabels en leidingen, functies in een gebied maakt het beeld compleet. Met deze goed gevulde rugzak kun jij afspraken met overheden, belangenorganisaties en particulieren maken om te komen tot een effectieve samenwerking.

Onderzoek

Wateropleidingen heeft in haar opleidingsaanbod een e-learning over de Omgevingswet. Hierin wordt voor waterschappers alle basiskennis rondom de Omgevingswet aangeboden. We willen graag weten op welke gebieden meer aanvullende kennis en vaardigheden nodig zijn. Daarom willen we je vragen deze vragenlijst in te vullen. Deelname duurt maximaal 10 minuten en uiteraard verwerken we jouw antwoorden anoniem.

Routekaart Opleidingen Omgevingswet

In opdracht van de Unie van Waterschappen heeft Wateropleidingen in oktober 2019 de Routekaart Opleidingen Omgevingswet & Toolbox waterschappen ontwikkeld. In deze routekaart vind je voor elf doelgroepen binnen de waterschappen de kennis die nodig is om aan effectief de slag te kunnen gaan met de Omgevingswet, uitgedrukt in leerdoelen.

Eerder uitgevoerd

Opleidingsadvies over omgevingsmanagement

Wil je een advies over ons opleidingen en cursussen? Neem dan contact op met Ingrid Schröders of Angela Roerdink. Of laat je gegevens achter via dit formulier.