Omgevingswet

Wateropleidingen ontwikkelt een leerhuis rondom de Omgevingswet voor waterschappers. In dit leerhuis bieden we verschillende doelgroepen een traject waarin zij hun kennis over de Omgevingswet kunnen vergroten en hiermee aan de slag kunnen gaan.


Ons aanbod

In dit leerhuis bieden we beleidsmedewerkers, planvormers, projectleiders, vergunningverleners en handhavers een traject waarin zij hun kennis over de Omgevingswet kunnen vergroten, deze kennis kunnen verduidelijken en hiermee aan de slag kunnen gaan. Deze trajecten bieden we incompany aan, om deze toe te kunnen spitsen op de wensen van de organisatie.

Kennisdelen en -vergaren speelt een belangrijke rol bij een succesvolle implementatie van de Omgevingswet in jouw organisatie. Wateropleidingen biedt waterschappen een aantal diensten om hen hierin te ondersteunen. De basis vormt de Routekaart Opleidingen Omgevingswet & Toolbox waterschappen

In opdracht van de Unie van Waterschappen heeft Wateropleidingen in oktober 2019 de Routekaart Opleidingen Omgevingswet & Toolbox waterschappen ontwikkeld. In deze routekaart vind je voor elf doelgroepen binnen de waterschappen de kennis die nodig is om aan effectief de slag te kunnen gaan met de Omgevingswet, uitgedrukt in leerdoelen.

start

Start

Wat heb ik nodig binnen mijn organisatie? Met de inzet van een kennisscan om de huidige kennis in kaart te brengen of het uitvoeren van een gap analyse brengen we de  beginsituatie in beeld. Beide methoden dienen als vertrekpunt.

kennis_vergroten

Kennis vergroten

Wateropleidingen ontwikkelt meerdere e-learning modulen gericht op toepassing van de wet per doelgroep. We starten met een algemene module om vervolgens per doelgroep de toepassing uit te diepen.

Omgevingswet_2

kennis_delen

Kennis intern delen

Wateropleidingen biedt een 2-daagse Train de Trainer aan medewerkers van het waterschap die de Omgevingswet introduceren binnen hun eigen organisatie. De training bestaat uit inhoudelijke kennis, didactische vaardigheden en het gereed maken van je eigen lesplan.

Maatwerk

Heb je al voldoende voorkennis en kies je voor een verdieping van de toepassing van de Omgevingswet voor een bepaalde doelgroep, maak dan een afspraak voor een maatwerktraining. Samen met jou ontwerpen we een programma, leerdoelen en werkvormen wat aansluit bij jouw wensen. Zo maken we een unieke opzet op maat.