Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Cursus

Innovatiegericht inkopen
Doel

Hoe maak je projectleiders vertrouwd met het instrumentarium innovatiegericht inkopen? De Innovatiekoffer staat centraal in deze cursus. Je krijgt praktische handreikingen voor het gebruiken van instrumenten zodat je meer innovatie uit de markt haalt.

Na het volgen van deze cursus heb je een beter inzicht in het totale proces, de verschillende paden en pas je de tools uit de innovatiekoffer toe. Je bent je meer bewust van de verwevenheid tussen innovatie- en inkooptrajecten. Je bent in staat om samen met andere overheden, de markt en kennisinstellingen innovatieve trajecten vorm te geven.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De instrumenten uit de innovatiekoffer; Het proces van innovatiegericht inkopen;
  • De toepassing van de instrumenten binnen de watersector; Relevante wet- en regelgeving;
  • Innovatieve aanbestedingsvormen; Succesfactoren en valkuilen.

Na twee maanden wissel je praktijkervaringen uit tijdens de ervaringenmiddag.

Vorm

Voorafgaand aan de eerste lesdag doorloop je via e-learning de inhoud van de website De Innovatiekoffer. Tijdens de eerste lesdag krijg je aan de hand van casussen over projecten op het gebied van waterkwaliteit, hoogwaterbescherming en afvalwaterzuivering handreikingen hoe je de instrumenten in je dagelijkse werk toepast. Na twee maanden wissel je tijdens de ervaringenmiddag praktijkervaringen uit.

Bijzonderheden

Deze cursus is in opdracht van en gezamenlijk met het Ministerie van Economische Zaken ontwikkeld.

De ontwikkelcommissie bestond uit:

Martin Schepers (Waterschap Rivierenland) Floris den Boer (PIANOo)

Henkjan van Meer (Unie van Waterschappen) Arend Nagel (HoogWaterBeschermingsProgramma)

Ruben Prins (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) Els Vernooij (Wateropleidingen, projectleider)

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

projectleiders, beleidsmedewerkers, contractmanagers en omgevingsmanagers werkzaam bij overheden en betrokken bij de inkoop van projecten

Instapniveau

hbo

affiniteit met aanbesteden

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

8 uur (e-learning 4 uur en voorbereiding ervaringenmiddag 4 uur).

Vooraf aan de lesdag verdiep je je door middel van de e-learning in de inhoud van de innovatiekoffer.

Maximaal aantal deelnemers

20

Coordinator

Vaardigheden

SamenwerkenPresenterenCreatieve oplossingen bedenkenCommunicatie en feedback


‘Vaak wordt inkoop en aanbesteding gezien als een belemmering voor innovatie. Ik ben juist van mening dat dit juist een kans is voor innovatie. Tijdens deze training leer je deze kans te grijpen en te verzilveren in concrete resultaten. En daarmee bij te dragen aan de ambities van onze sector.'
(Henkjan van Meer, Unie van waterschappen)

‘Innovatiegericht inkopen is een aanpak om het potentieel van het bedrijfsleven te benutten voor maatschappelijke opgaven. Dit kan door in dialoog te gaan en ruimte te bieden bij aanbestedingen. Je krijgt over deze en andere instrumenten praktische uitleg om meer innovatie uit de markt te halen.'
(Floris den Boer, Ministerie Economische Zaken / PIANOo)