Doel

In het werkveld riolering spelen veel belangrijke ontwikkelingen. Tijdens deze cursus gaan we kort in op de belangrijkste thema’s van het vakgebied riolering. Je krijgt een overzicht in het bestuurlijke en beleidsmatige kader van de rioleringszorg. Net als voor het ontwerp en het operationele beheer van riolering en de realisatie van operationele plannen. Na deze cursus bezit je de basiskennis van riolering en rioleringszorg

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • wettelijke grondslag rioleringszorg en planvorming (Gemeentelijk Rioleringsplan) typen rioolstelsels
  • riolering als onderdeel van de waterketen en het watersysteem
  • het verrichten van onderzoek aan de riolering en het beoordelen van de resultaten object- en systeemgerichte maatregelen
  • hydraulische belasting op de riolering keuze van type stelsel en hoofdstructuur
  • rioleringsprojecten en programma van eisen
  • uitwerking van het programma van eisen tot een bestek en het opdragen van werkzaamheden

Vorm

Tijdens de bijeenkomsten koppelt de docent de theorie aan de praktijkervaringen die jij zelf tijdens de lesdagen inbrengt.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Waterbeheerders en beleidsmedewerkers stedelijk gebied

Instapniveau

hbo

Variant

Avond cursus

Duur

4 avonden

CoordinatorIncompany aanvragen

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.

"Prima cursus om basiskennis op te doen over de opbouw, werking en beheer van riolering."