Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Opleiding

Visuele inspectie Riolering voor inspecteursCursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
Utrecht 11-04-2019 18-04-2019 1.600,00 Direct inschrijven

Doel

Een rioolstelsel moet goed blijven functioneren. Om hiervoor te zorgen, heeft de rioleringsbeheerder informatie nodig over de toestand van de riolen en putten. Als rioolinspecteur heb je een belangrijke rol bij het verzamelen van die gegevens. Want met de informatie uit jouw inspectie controleert de beheerder het functioneren van het stelsel en bepaalt hij of maatregelen nodig zijn. Denk aan reparaties, renovatie of vervanging. Na deze opleiding kun je visuele inspecties volgens de hiervoor geldende normen NEN-EN 13508-2+A1 (2011) en NEN 3399 (2015) vakbekwaam uitvoeren.

Inhoud

De vooropleiding bij jouw werkgever omvat:

  • Een programma waarin je kennis over de riolering en haar objecten opdoet.
  • Een praktijktraining waarin je oefent met het juiste gebruik van NEN 3399.
  • Overige onderdelen die uw werkgever noodzakelijk vindt.

In de tweedaagse cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De rol van visuele inspectie in het rioleringsbeheer.
  • Het nut, de noodzaak en het gebruik van normen.
  • Het waarnemen, herkennen, classificeren en coderen van toestandsaspecten volgens NEN-EN 13508+A1 (2011) en NEN 3399 (2015).
  • Het waarborgen van de kwaliteit van inspecties.
  • Het samenspel tussen de rioleringsbeheerder als opdrachtgever en jij als opdrachtnemer, inclusief de nieuwe mogelijkheden die het uitwisselformaat GWSW-RibX biedt.

Vorm

De tweedaagse cursus bestaat uit mondelinge kennisoverdracht, oefeningen in het waarnemen, herkennen, classificeren en coderen van toestandsaspecten. En wordt afgesloten met schriftelijke toetsen.

Bijzonderheden

Wateropleidingen heeft deze cursus per 14 augustus 2017 van Rioned overgenomen.

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Met een in-company cursus beperk je reiskosten, reistijd en stimuleer je werkplekleren.

Wil je deze cursus in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.


Doelgroep

medewerkers van reinigings- en inspectiebedrijven en andere organisaties die rioolinspecties uitvoeren

Instapniveau

vmbo/mbo

Variant

Dag opleiding

Voorkennis

Je kunt je niet rechtstreeks aanmelden voor de inspectiecursus. Voorafgaand aan deze cursus volg je eerst de cursus Introductie Rioleringstechniek en verricht je ongeveer 40 uur inspectiewerk onder begeleiding van een gediplomeerd inspecteur. De cursus Introductie Rioleringstechniek wordt afgesloten met een examen dat rechtstreeks toegang geeft tot de cursus Visuele inspectie Riolering.

Maximaal aantal deelnemers

16

Aantal bijeenkomsten

2

Naam coördinator

Ronald Hoorman

Examen

De tweedaagse cursus IVIR sluit je af met een beeldschermexamen. Als je hiervoor slaagt, ontvang je het diploma Inspecteur Visuele Inspectie Riolering. Slaag je niet, dan kun je een herexamen doen.

Vaardigheden

Trouble shooting

Modules

Toelatingsexamen

Eindexamen


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
Utrecht 11-04-2019 18-04-2019 1.600,00 Direct inschrijven