Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Opleiding

Waterbeheer en onderhoudDoel

Om een goede waterafvoer te garanderen, heeft een watersysteem beheer en onderhoud nodig. Dit onderhoud bestaat onder andere uit maaien, schonen en op diepte houden. Goed beheer en onderhoud zorgt voor droge voeten door het water op diepte te houden, maar levert ook een bijdrage aan het  verbeteren van de waterkwaliteit.

Je leert bij de opleiding Waterbeheer en Onderhoud hoe het watersysteem in een natuurlijke situatie functioneert. Daarna volgt focus op het gewenste beheer en onderhoud. Je leert vanuit de eisen van de wet en wensen vanuit beleid, hoe onderhoud bijdraagt aan het bereiken van de ecologische doelen en een goede waterkwaliteit. Na het volgen van deze opleiding weet je hoe je beheers- en onderhoudsplannen uitvoert en hoe je toeziet op onderhoud dat is uitbesteed.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende thema’s aan bod:

  • functioneren van het watersysteem: waterkwantiteit, waterkwaliteit, grond- en oppervlaktewater, voorkomen van organismen en functies watersysteem;
  • wetgeving en beleid: Natuurbeschermingswet, Europese Kaderrichtlijn, Nationaal Bestuursakkoord Water, beheer- en onderhoudsplannen en beleid van de werkgever;
  • onderhoudsvormen: peilbeheer, ecologisch beheer en baggeren;
  • beheer in stedelijk en landelijk gebied: overeenkomsten en verschillen;
  • monitoring en evaluatie: veldkennis, gegevens verzamelen, terugkoppelen plannenmakers;
  • communicatie: vertegenwoordiger bedrijf, in gesprek met belanghebbenden.

Vorm

Tijdens de opleiding wordt de theorie toegelicht met praktijksituaties. Ook kun je zelf situaties aandragen waar je tijdens je werk tegenaan loopt. De excursies helpen om de theorie naar de praktijk te vertalen. Je werkt tijdens de opleiding in een groep aan een eindopdracht. Je sluit de opleiding af met een groepspresentatie over de opdracht.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

medewerkers waterbeheer en onderhoud

Instapniveau

mbo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

20

Examen

je sluit de opleiding af met een opdracht en een groepspresentatie

Vaardigheden

SamenwerkenRapporterenPresenterenCreatieve oplossingen bedenkenCommunicatie en feedback


Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Louis Broersma

‘Bij het waterbeheer en het onderhoud komt alles bij elkaar. Je kunt op de tekentafel van alles bedenken, maar de praktijk liegt niet.'

Louis Broersma
Consultant Water Management (Sweco Nederland)

"De opleiding Waterbeheer en Onderhoud is een leuke afwisseling tussen theorie en praktijk. In de vijf lesdagen is naar mijn mening zeer veel behandeld."
(Cursist Waterbeheer en onderhoud)