Docent over Grondwateroverlast in bebouwd gebied


Johan Bouma (BZ Ingenieurs & Managers)

'Gemeenten hebben er met de Waterwet grondwatertaken bij gekregen. Burgers melden zich met klachten, bijvoorbeeld over een natte kruipruimte. Met de klimaatverandering, en meer neerslag in de winter, zal dat toenemen. Je moet dan weten wat je technisch kunt doen, om het probleem doelmatig op te sporen en op te lossen. En hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn; van de gemeente en van de burger. Er kan veel, maar hoe ver kun en wil je gaan?'