Traineeship Stedelijk Water


De initiatiefnemers van het Traineeship Stedelijk water - Wateropleidingen, Nationaal Watertraineeship en Rioned - werken al jarenlang met elkaar samen. Ieders expertise binnen de special Stedelijk water wordt
geïntegreerd, waarbij oog is voor de persoonlijke ontwikkeling van de
deelnemers, inhoudelijke kennis over klimaatadaptatie, riolering en
waterkwaliteit.

Goed opgeleide jonge collega's met ambitie in het stedelijk water!

Het traineeship geeft ambitieus talent de mogelijkheid om zich vakinhoudelijk te ontwikkelen in het stedelijk water. Met specialistische vakopleidingen van Wateropleidingen krijgen ze een stevig pakket aan inhoudelijke kennis. Daarnaast werken de deelnemers aan projecten, voornamelijk op
het gebied van klimaatadaptatie in stedelijk gebied. De inhoud is afgestemd met de Branchestandaard Gemeentelijke watertaken van Stichting RIONED.

nwt_stedelijkwater

Download de brochure

pdfDownload de brochureDownload

Opleidingen

Trainees krijgen met een persoonlijk opleidingsprogramma een stevig pakket inhoudelijke kennis. In het traineeship volgen de trainees vakinhoudelijke opleidingen op het gebied van riolering, stedelijk water, regenwatervoorzieningen, grondwateroverlast en de klimaatbestendige stad. Daarnaast werken de deelnemers aan projecten, voornamelijk op het gebied van waterveiligheid.

Ben je trainee en wil je je inschrijven voor de opleidingen? Dit kan via het NWT via info@nationaalwatertraineeship.nl.

Contact

Wil je meer weten over het traineeship Stedelijk Water? Neem dan contact op met Petra Barte (petra.barte@wateropleidingen.nl) of het NWT (info@nationaalwatertraineeship.nl).