Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 25-09-2024 09-10-2024 1.430,00 Direct inschrijven

Doel

Grondwater speelt een steeds grotere rol bij het inrichten en beheren van het openbaar gebied. Als gevolg van klimaatverandering stijgt de grondwaterstand in de winter nog verder dan we gewend waren. En in droge zomers zakt de grondwaterstand verder uit dan ooit tevoren. De lagere grondwaterstanden kunnen leiden tot schade aan funderingen, het verdrogen van openbaar groen en versnelde maaivelddaling met verzakkingen van wegen en woningen. Omgekeerd kunnen hogere grondwaterstanden leiden tot water in kruipruimten, vocht en schimmels in kelders en begane grondvloeren en drassige tuinen. Kennis van het grondwatersysteem en wetgeving helpt je bij het maken van juiste keuzes en voorkomen of aanpakken van deze problemen.

In de Omgevingswet is vastgelegd dat gemeenten een grondwatertaak hebben. In deze cursus leer je welke bestuurlijke keuzes en dilemma’s spelen bij de grondwatertaak en hoe je daarmee omgaat. Ook behandelt de docent de onderdelen jurisprudentie en aansprakelijkheid. In deze cursus krijg je handvatten voor het laten uitvoeren van grondwateronderzoek en krijg jeinzicht in maatregelen om de grondwaterstand te reguleren. Voorbeelden van maatregelen die aan bod komen zijn drainage, actief grondwaterpeilbeheer en infiltratiesystemen. Na afloop van de cursus weet je hoe je de uitdagingen die de klimaatverandering brengt voor het grondwater aan kunt pakken.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Stedelijk grondwater, (te) hoge en (te) lage grondwaterstanden
  • Invullen van de grondwaterzorgtaak
  • Wettelijk kader en omgevingswet
  • Jurisprudentie en aansprakelijkheden
  • Grondwateronderzoek hoge en lage grondwaterstanden op woning, wijk en gemeentelijk niveau
  • Effecten op grondwaterstanden bij klimaatverandering
  • Bouwkundige oplossingen;
  • Maatregelen openbaar gebied (drainages en grondwateraanvulling)
  • Toepassen van drainages, DIT, DT/IT, actief grondwaterpeilbeheer

Vorm

De docent legt de theorie uit aan de hand van vele praktijkvoorbeelden. Tijdens de cursus werk je aan verschillende casussen over het onderzoek naar grondwater en oplossingsrichtingen voor grondwateroverlast en -onderlast. Er is ook ruimte om je eigen case in te brengen.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Beleidsmedewerkers, Stedelijk waterbeheer, Projectleiders (civieltechnisch)

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Duur

2 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

16

Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 25-09-2024 09-10-2024 1.430,00 Direct inschrijven