Doel

In de waterpraktijk worden veel metingen in afvalwater en oppervlaktewater uitgevoerd. Deze metingen bieden feitenmateriaal voor de handhaving van de Waterwet, voor het bepalen van heffingen en voor het monitoren van de waterkwaliteit. Om kwalitatief goede metingen te doen, is het van belang dat de monsters op een goede manier genomen worden.

In de cursus leer je met welk doel monsters genomen worden. Je leert om volgens de voorschriften van de Aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten van het Openbaar Ministerie te werken. Na het volgen van deze cursus kan je een monster nemen conform NEN 6600 en heb je inzicht in de meest voorkomende methoden van debietmeting van afvalwaterstromen. Je kent het belang van kwaliteitszorg en bent in staat jouw apparatuur te kalibreren. Ook ben je in staat het monster conform NEN ISO 5667-3 te conserveren, verpakken en vervoeren naar een laboratorium.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • eigenschappen van (afval)stoffen;
  • soorten monsters en de rol van de monsternemer; protocollen voor monsterneming;
  • NEN 6600;
  • kalibratie van apparatuur;
  • aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten; debietmeting van afvalwaterstromen;
  • meest gebruikte technieken bij monsterneming; opstellen van een onderzoeksplan; conservering van monsters.

Vorm

In de ochtend wordt de theorie voor het nemen van monsters behandeld. In de middag oefen je in de praktijk met het nemen van monsters.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Monsternemers en handhavers

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.

Mogelijk interessant

"Cursus sluit goed aan op de praktijk, de instructeur wist de theorie en praktijk goed te combineren"