Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 05-03-2025 16-04-2025 2.070,00 Direct inschrijven

Doel

Als je weet wat klimaatverandering voor jouw gebied betekent en welke maatregelen je kunt nemen, dan is het ‘doen’ de volgende stap. Juist in deze stap over- of onderschat je makkelijk het effect van maatregelen, zowel wat betreft effectiviteit als kosten. Een gebiedsschema of model helpt om  goed doordachte maatregelen te nemen.

Deze cursus helpt je om maatregelen te nemen met daadwerkelijk effect. Je leert het integraal watersysteem te schematiseren, handmatige berekeningen uit te voeren, maatregelen samen te voegen tot een masterplan en modelresultaten te beoordelen. Zo kun je de effecten van grote hoeveelheden neerslag én droogte in jouw gebied inschatten en de effectiviteit van  maatregelen beoordelen. Na afloop van deze cursus heb je inzicht in de werking van het integrale watersysteem, het effect van maatregelen en weet je hoe je resultaten van modellen moet interpreteren in de praktijk.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • watersystemen en hun onderlinge samenhang;
 • relevante systeemonderdelen voor klimaat;
 • modelconcepten om maatregelen door te rekenen;
 • omgaan met foutmarges in een model;
 • toepassen verschillende tijdsschalen;
 • handmatig rekenen;
 • juiste keuze van modelconcepten systeemgrenzen;
 • 2D Modellering;
 • model resultaten interpreteren;
 • kosten in relatie tot de baten;
 • kalibreren, valideren en verifiëren.

Vorm

Met praktijkvoorbeelden reiken docenten de theorie aan. Zij koppelen de theorie aan succesvolle en minder succesvolle praktijkervaringen. We vragen jou om eigen ervaringen in te brengen zodat je de theorie toepasbaar kunt maken.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Projectleiders en rekenaars/constructeurs van gemeenten, ingenieursbureaus en waterschappen

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

2 uur per bijeenkomst

Duur

4 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

16

Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 05-03-2025 16-04-2025 2.070,00 Direct inschrijven