Doel

Om gebouwen te verwarmen of te koelen wordt er steeds vaker gekozen voorwarmte- en koudeopslag (WKO). Dit is een techniek waarmee met grondwater energie opgeslagen in of onttrokken wordt uit de bodem. Om te kunnen beoordelen welke effecten de aanleg van zulke open bodemenergiesystemen hebben op grondwater en om vergunningaanvragen te kunnen toetsen, is kennis van geohydrologie en grondwatersystemen nodig.

In deze opleiding leer je de theorie achter grondwaterstromingen. Je gaat aan de slag om grondwaterstromingen te modelleren, voert berekeningen uit en leert grondwaterdata te analyseren. Je lost zelf vraagstukken op en leert aanvragen voor de aanleg van WKO-systemen te beoordelen en controleren.

Inhoud

Deze onderwerpen komen aan bod:

  • geologie en grondwatersysteem van Nederland;
  • grondwaterstroming en potentiaaltheorie;
  • grondwatermodellering in MLU;
  • 7open en geslotenbodemenergiesystemen;
  • verspreiding bodemverontreiniging;
  • wettelijk kader en beleid WKO-systemen;
  • toetsing vergunningaanvragen WKO-systemen.

Vorm

De theorie wordt door deskundige docenten verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Je past de lesstof toe in huiswerkopdrachten en met modellering en casussen. Je maakt gebruik van je eigen laptop en de digitale leeromgeving van Wateropleidingen.

Bijzonderheden

Deze opleiding wordt gegeven in samenwerking met BodemenergieNL.

bodemenergie

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Vergunningverleners en toezichthouders Omgevingsdiensten

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Duur

8 bijeenkomsten

Coordinator

Examen

Op aanvraag mogelijkIncompany aanvragen

Wil je een incompany aanvragen voor deze cursus? Neem dan contact met ons op.

Incompany Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

In 2019 hebben we deze opleiding op maat verzorgd voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.