Doel

Indirecte lozingen (lozingen op de riolering) zijn in toenemende mate problematisch. Door niet-vergunde of zelfs illegale lozingen treedt schade op aan rioolstelsels en wordt het zuiveringsproces op de rioolwaterzuivering (RWZI) verstoord.

In de opleiding leer je hoe je als toezichthouder bedrijven die indirect lozen, kunt controleren. Je leert van welke vergunningsvoorwaarden sprake kan zijn, van welke zuiveringstechnieken dit soort bedrijven gebruikmaken om hun afvalwater voor te zuiveren, wat het effect van de lozingen op de riolering en de RWZI is. Bij de handhaving speelt monsterneming en samenwerking met ketenpartners een belangrijke rol.

Inhoud

Deze onderwerpen komen aan bod:

  • Wet- en regelgeving over afvalwater, bevoegd gezag;
  • Vergunningverlening;
  • Instrumenten voor handhaving: ABM, ZZS Navigator, Proteus (voor milieurisicoanalyse);
  • Zuiveringstechnieken voor afvalwater;
  • Riolering;
  • Handhaving (monsterneming, Landelijke Handhavingsstrategie, samenwerking met ketenpartners, veiligheidsbladen).

Vorm

Tijdens de lesdagen wordt met doorlopende casuïstiek gewerkt. Ook is er sprake van opdrachten die je deels tijdens de lessen uitvoert en deels tussen de lessen door. Je leert b.v. omgaan met de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) en de ZZS Navigator (ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen).

Bijzonderheden

De opleiding richt zich op ervaren toezichthouders met voldoende kennis van de bestuursrechtelijke instrumenten voor het houden van toezicht.

De opleiding voldoet aan de Kwaliteitscriteria versie 2.3 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van VNG en IPO.

Handhaving Indirecte Lozingen 2023-2024 lesrooster maart (pdf, 747 kB)


Doelgroep

Toezichthouders indirecte lozingen van omgevings­diensten en waterschappen

Instapniveau

mbo/hbo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

10 uur per bijeenkomst

Duur

7 bijeenkomsten

Coordinator

Examen

Tijdens de opleiding werk je aan een aantal opdrachten. Je sluit de opleiding af met een eindgesprek hierover.

Herexamenkosten vallen buiten de cursusprijs. Deze kosten brengen wij apart in rekening.

Vaardigheden

SamenwerkenRapporterenPresenterenTrouble shootingData AnalyseCommunicatie en feedback