Doel

In de waterpraktijk worden veel metingen in afvalwater en oppervlaktewater uitgevoerd. Deze metingen bieden feitenmateriaal voor de handhaving van de Waterwet, voor het bepalen van heffingen en voor het monitoren van de waterkwaliteit. Om kwalitatief goede metingen te doen, is het van belang dat de monsters op een goede manier genomen worden.

In de cursus leer je met welk doel monsters genomen worden. Je leert om volgens de voorschriften van de Aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten van het Openbaar Ministerie te werken. Na het volgen van deze cursus kan je een monster nemen conform NEN 6600 en heb je inzicht in de meest voorkomende methoden van debietmeting van afvalwaterstromen. Je kent het belang van kwaliteitszorg en bent in staat jouw apparatuur te kalibreren. Ook ben je in staat het monster conform NEN ISO 5667-3 te conserveren, verpakken en vervoeren naar een laboratorium.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • eigenschappen van (afval)stoffen;
  • soorten monsters en de rol van de monsternemer; protocollen voor monsterneming;
  • NEN 6600;
  • kalibratie van apparatuur;
  • aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten; debietmeting van afvalwaterstromen;
  • meest gebruikte technieken bij monsterneming; opstellen van een onderzoeksplan; conservering van monsters.

Vorm

In de ochtend wordt de theorie voor het nemen van monsters behandeld, in de middag oefen je in de praktijk met het nemen van monsters.

Bijzonderheden

De geplande opleidingen en cursussen starten met inachtneming van de richtlijnen van de overheid m.b.t. het coronavirus. De locaties die wij gebruiken zijn ingericht op 1,5-meter-onderwijs en daar waar mogelijk gebruiken wij digitale lesvormen. Hier vind je meer informatie over maatregelen m.b.t. het coronavirus.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

monsternemers en handhavers

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

10

CoordinatorCijfer

(schaal 1 - 5)
Indruk cursus
4,33

Incompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.

Vergunningen en handhaving, rijkswaterstaat nautisch toezicht 960 x 600

‘De analyse van afvalwater of oppervlaktewater is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het monster. Die kwaliteit staat centraal in de cursus.'

Paul Wolbers
Senior Projectleider, Tauw bv

Downloads

pdfLesprogrammaDownload

"Cursus sluit goed aan op de praktijk, de instructeur wist de theorie en praktijk goed te combineren"
(Cursist Monsternemer afvalwater en oppervlaktewater)