Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Opleiding

Toezicht en handhaving - water
Doel

Actuele kennis en juiste toepassing van instrumenten uit de toekomstige Omgevingswet en de kwaliteitscriteria VTH voor waterbeheer zijn belangrijk voor een professionele beroepsuitoefening. Bij deze professionaliteit hoort ook dat toezichthouders en handhavers aantoonbaar zijn opgeleid.

In deze geheel geactualiseerde en vernieuwde opleiding leer je alles over de verschillende taakgebieden waar je als toezichthouder mee in aanraking komt. Je leert wat toezichthouden is en over welke bevoegdheden je beschikt. Ook krijg je inzicht in alle relevante wet- en regelgeving waar je toezicht op houdt. Een aantal specifieke onderwerpen komen aan de orde als bewijsvoering, monsterneming en administratief toezicht.

Na het volgen van deze opleiding beschik je over de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om je werk als toezichthouder aantoonbaar goed uit te voeren.

Inhoud

In deze opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1: Inleiding waterhandhaving

 • Waterschapsbeleid
 • Waterkwantiteit: peilbeheer
 • Waterkeringen
 • Waterkwaliteit: onttrekkingen en lozingen
 • Ecologie en stofeigenschappen
 • Riolering en zuiveringstechnieken

Module 2: Toezichthouden

 • Vergunningverlening
 • Legaliseren en gedogen
 • Bestuursrecht en strafrecht
 • Bevoegdheden van de toezichthouder
 • Landelijke Handhavings-Strategie
 • Alle relevante (water)wetgeving

Module 3: Toezichthouden in de praktijk

 • Groepsopdrachten op de werkplek
 • Bewijsvoering
 • Monsterneming
 • Administratief toezicht
 • Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing
 • Optreden als toezichthouder

Vorm

De opleiding bestaat uit 3 modulen van elk 5 dagen. Elke module biedt een actief programma waarin je op een praktische manier aan de slag gaat met de inhoud die nauw aansluit bij de werkpraktijk. Dit doe je door veel met casussen uit de praktijk te werken en situaties uit de praktijk te oefenen, soms met een trainingsacteur. Een deel van de theorie verloopt via blended learning. Het werkplekleren speelt een belangrijke rol binnen de opleiding. Met je medecursisten ga je met opdrachten op de (eigen) werkplek aan de slag. Reële situaties oefen je en je geeft onderling feedback.

Module 1 en 2 sluit je af met een schriftelijke toets. Module 3 sluit je af met een gesprek waaruit blijkt dat je de kennis en vaardigheid aantoonbaar bezit.

Bijzonderheden

De opleiding is per module te volgen.

Een deel van het programma vindt plaats op de werkplek. Hierdoor ontstaat een directe koppeling tussen het lesprogramma en de praktijk.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

(milieu) handhavers van waterschappen en Rijkswaterstaat

Instapniveau

mbo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

6 uur per bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

16

Naam coördinator

Ingrid Hilwerda

Vaardigheden

SamenwerkenRapporterenCreatieve oplossingen bedenkenTrouble shootingCommunicatie en feedbackArgumenteren


Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Mogelijk interessant