Docent over Leidingen in Waterstaatswerken


Marieke Hollebek, Beleidsmedewerker waterkeringen (Waterschap Hollandse Delta)

"Met deze opleiding word je een betere gesprekspartner voor de aanvragers van vergunningen. Tijdens de opleiding behandelen we een aanvraag. Dan merk je in de praktijk dat het belangrijk is om de achtergronden van de normen te kennen. Doordat je de gedachte achter de normen leert kennen, kun je  uitleggen waarom je bepaalde eisen stelt. De opleiding geeft ook inzicht in de problematiek waarmee een aanvrager te maken krijgt. Zo ontstaat wederzijds begrip. Dat maakt het communiceren gemakkelijker."