Docent over Permanente her- en bijscholing


Willie Ariëns, Senior projectleider handhaving (Waterschap Rivierenland)

"We zorgen voortdurend dat de cursus actueel is. Nu is er bijvoorbeeld een module gewijd aan de nieuwe Bestuurlijke strafbeschikking milieu en keur. Die is, voor niet al te ernstige overtredingen, in de plaats gekomen van het traditionele uitgebreide proces verbaal. Het is een eenvoudiger proces, de overtreder weet sneller waar hij aan toe is. Wel moet je de zaken administratief goed op orde hebben, voor het geval een zaak toch bij de rechter terechtkomt."