Vergunningverleners en handhavers van Waterschap Noorderzijlvest krijgen meer kennis van toxiciteit in het oppervlaktewater

10 mei 2021

In het voorjaar van 2021 heeft Wateropleidingen de cursus Toxiciteit in het oppervlaktewater verzorgd voor Waterschap Noorderzijlvest. De cursus bestond uit twee digitale lessen in de ochtend waarin de deelnemers meer kennis kregen van toxische stoffen in het oppervlaktewater en de effecten die deze hebben op flora, fauna en de mens.

TOR

Marc Bethlehem, Senior Beleidsadviseur Vergunning en Handhaving/Waterbodems bij het Waterschap Noorderzijlvest, legt uit waarom ze voor deze cursus gekozen hebben:

“Een aantal collega’s zitten in de consignatiedienst en kunnen buiten kantooruren (dag en nacht) worden geconfronteerd met calamiteiten. Deze calamiteiten kunnen variëren van storingen aan gemalen en rwzi’s, grote branden op industrieterreinen, schades aan waterkeringen tot ook toxische lozingen afkomstig van bedrijven op riool- of oppervlaktewater. Buiten kantoortijden kan het lastig zijn om terug te vallen op de expertise van collega’s en moeten er zelfstandig beslissingen worden genomen. Bij grote incidenten wordt zelfs opgeschaald tot een Regionaal Operationeel Team en is de geconsigneerde namens het waterschap adviseur binnen dat team. Dan is het fijn op expertise op zak te hebben. Daarnaast was de cursus erg interessant voor de vergunningverleners waterkwaliteit, want zij moet bij vergunningsaanvragen een beoordeling maken van het effect van de lozing op het oppervlaktewater. Voor vergunningverleners kwantiteit was de cursus relevant, omdat zij in de integrale afweging ook waterkwaliteitsaspecten mee nemen en op deze manier wat basisbeginselen meekrijgen en een beeld krijgen bij het werk en de tijd die gemoeid gaat met de beoordeling van een casus.”

“We hebben gekozen om de cursus bij wateropleidingen te volgen, omdat het cursusmateriaal goed aansluit bij de praktijk van onze eigen werkzaamheden. De docent werkt al 20 jaar als beleidsmedewerker in dienst bij een waterschap en kent ons werkveld en ervaringen. Daarnaast was Wateropleidingen in staat maatwerk te leveren specifiek afgestemd op onze groep. De cursus is door mijn collega’s erg goed ontvangen. De docent had een interessant programma op maat in elkaar gezet heeft en goed ingespeeld op de wensen van de cursusdeelnemers. De voorbeeld casussen van de cursus waren voor ons heel herkenbaar en spraken ons erg aan. Wat ook erg gewaardeerd werd, is dat we zelf regelmatig met wat opdrachten aan de slag gingen om te oefenen met de stof en te ervaren waar je in de beoordeling van een situatie tegen aan kunt lopen.”

Wateropleidingen maakt bij digitale lessen gebruik van hosts. Zij ondersteunen docent en cursisten, zodat deze zich optimaal kunnen richten op de lesstof en interactie. Voor deze uitvoering was Robijn Brongersma de host. Robijn studeert International Land and Water Management aan Wageningen University & Research en deelt haar ervaring:

“Leuk, begripvol, goed georganiseerd, uitdagend en heel nuttig! Zo werd de cursus toxiciteit en oppervlaktewater door de deelnemers beschreven. Dit zijn de soort lessen waarvan ik als host extra geniet. Niet alleen mag ik een geïnteresseerde groep verwelkomen, break-out rooms maken, en helpen waar nodig is. Maar ik leer ook over interessante nieuwe onderwerpen en hoe dingen in het praktijk verlopen. Met name dat laatste is iets wat je soms op de universiteit wel mist. Mensen deden tijdens de les actief mee, wat het sfeer dynamisch maakte. En naar mijn mening, aangaf dat mensen zich op hun gemak voelde.”