Cursus Weer en waterbeheer bij Waterschap Scheldestromen

11 mei 2021

Voor het Waterschap Scheldestromen heeft Wateropleidingen in samenwerking met Hydrologic en Weather Impact de cursus Weer en Waterbeheer georganiseerd. Deze cursus voorziet in actuele kennis over het gebruik van meteorologische en klimatologische gegevens voor het dagelijks waterbeheer, om bijvoorbeeld te anticiperen op wateroverlast en verdroging. Oorspronkelijk was het de bedoeling de cursus fysiek te verzorgen, maar na enige uitstel is deze incompany cursus in het voorjaar van 2021 volledig digitaal van start gegaan.

WEW dag 2

“Ik houd me in mijn werk meer bezig met het weer na het volgen van de cursus. Als er weersveranderingen zijn, let je meer op wat er aan gaat komen.”

Cursist Niels Kurvink, Toezichthoudend Kantonier Waterbeheer bij Waterschap Scheldestromen

Vertaling naar de praktijk
De cursus biedt kennis van het weer en de weersverwachtingen. Voor deze cursus krijgen deelnemers hun eigen regenmeter thuisgestuurd en meten ze gedurende zes weken de neerslag in hun eigen tuin. Op de laatste lesdag bespreken en analyseren we de metingen en maken we een virtueel bezoek aan een meteostation. Ook is vooraf aan deelnemers van het waterschap gevraagd welke praktijkcasussen en voorbeelden zij in deze cursus terug willen laten komen. Dit om de theorie aan te laten sluiten op eigen werkpraktijk.

“Deze cursus biedt de waterbeheerder een gedegen en brede achtergrond op het gebied van weer en klimaat, één van de belangrijkste inputs voor het watermanagement. Bij een in-company cursus zorgen we ervoor dat alle voorbeelden en cases betrekking hebben op het beheersgebied, in dit geval Zeeland. Op het gebied van meteorologie en waterbeheer zijn in Zeeland namelijk weer heel andere facetten belangrijk dan voor bijvoorbeeld de Achterhoek of Friesland. Het omzetten van de cursus naar digitale vorm is een uitdaging. Maar dit is goed geslaagd door de cursus te spreiden over zes ochtenden in plaats van drie hele dagen, bewust kortere colleges te houden en meer interactie momenten in te bouwen. Het opnemen en video-editen van onze digitale rondleiding op het KNMI-meetveld was voor onszelf ook een zeer leerrijke ervaring.”

Docent Stefan Ligtenberg - Consultant Meteorology and Climate Change bij Weather Impact BV