Cursus

Ecologische sleutelfactoren: de sleutel tot succes
Doel

De KaderRichtlijn Water (KRW) verplicht waterbeheerders om voor alle waterlichamen doelen vast te stellen en effectieve maatregelen te formuleren. STOWA heeft hiervoor de systematiek van de Ecologische Sleutelfactoren ontwikkeld. Met Ecologische Sleutelfactoren is het mogelijk om systeemkennis en effectieve maatregelen doeltreffend in beeld te brengen.

In deze cursus leer je wat Ecologische Sleutelfactoren zijn en welke betekenis ze hebben in het waterbeheer. Je past de Ecologische Sleutelfactoren toe op een eigen ecologisch onderwerp, project of gebied. Je bepaalt de functie, maakt een systeemanalyse, brengt systeemkennis in beeld, bepaalt beheer- en onderhoudsmaatregelen en communiceert naar belanghebbenden. Na het volgen van deze cursus pas je de Ecologische Sleutelfactoren in de praktijk toe.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • methodiek, achtergrond en principe;
  • functieafweging, systeemanalyse en systeemkennis;
  • beheer en onderhoudsmaatregelen;
  • communicatie met bestuur, belanghebbenden in de regio;
  • bezoek aan het werkgebied van een collega-cursist.

Vorm

De cursus bevat 3 elementen: vakspecifiek, de praktijktoepassing en communicatie. De docent licht de methode, achtergronden en principes van de Ecologische Sleutelfactoren toe aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. In het kader van 'gluren bij de buren' bezoek je een aantal watersystemen en krijg je zicht om Ecologische sleutelfactoren toe te passen.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

(Beleids)medewerkers waterbeheer

Instapniveau

hbo

Diploma opleiding Integraal Waterbeheer

Variant

Dag cursus

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.